AnnonceLuk annonce
Uddannelses- og lærlingemesse i Kalundborg

28-01-2021

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Børn- og Familieudvalget skal afholde udvalgsmøde den 3. februar, hvor de bl.a. skal tage stilling til, hvorvidt man igen, til november, skal afholde en uddannelses- og lærlingemesse i Kalundborg for, at give eleverne et solidt grundlag for at træffe valg om uddannelse efter folkeskolen.

Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse vil i samarbejde med Kalundborgegnens Erhvervsråd afholde en uddannelses- og lærlingemesse målrettet elever i 8. klasse. På messen kan eleverne få inspiration og opdateret viden om deres uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Der søges om midler fra udviklingspuljen på skoleområdet til afholdelse af messen.

Uddannelses- og lærlingemessen har været afholdt i Kalundborg i 2018 og 2019. I 2018 blev messen finansieret af projektmidler fra Kalundborgegnens Erhvervsråd. Da disse ikke længere kunne finansiere messen, besluttede Børn- og Familieudvalget både i 2019 og 2020 at afsætte midler fra udviklingspuljen til messen. I 2020 blev messen dog aflyst på grund af COVID-19 situationen.

Inspiration til alle

På uddannelses- og lærlingemessen tilbydes ungdomsuddannelser og lokale virksomheder, der har lærlinge, hver en stand, hvor både medarbejdere og elever/lærlinge kan fortælle om uddannelsesmulighederne og svare på deltagernes spørgsmål. Formålet er, at deltagerne får et godt kendskab til uddannelsesmulighederne og kan blive inspirerede af andre unge i forhold til deres eget studievalg.

Messen kommer til at foregå over en hel dag, og de elever, der deltager, får nogle opgaver, de skal løse på messen. Ungdommens Uddannelsesvejledning har udviklet et undervisningsmateriale til før- under- og efterbehandling af messen, så eleverne sikres det størst mulige udbytte af dagen.

Børn- og Familieudvalget besluttede på mødet den 6. maj 2020, at det fra 2021 og frem skulle være obligatorisk for folkeskolerne at deltage med 8. klasse i uddannelses- og lærlingemessen. Derudover at tilbuddet er frivilligt og åbent for øvrige klassetrin i udskolingen. Ligesom der vil være åbent for elever på FGU, unge fra Jobcentret og unge fra ungdomsuddannelserne. Messen afholdes på en hverdag i november således, at klasserne kan deltage i skoletiden.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0