AnnonceLuk annonce
Ud i naturen til nye fælles oplevelser

22-11-2020

Af journalist Sonja Husted Rasmussen

STU-elever og lærere fra CSU i Kalundborg har været med i projektet ”Fællesskab & trivsel-naturligvis” – og det har de midt i en corona-tid haft stor glæde af.

Efterårsskovens træer havde knap nok givet slip på de sidste blade, da en gruppe elever og deres lærere indtog skoven på spidsen af Asnæs.

De har parteret fasaner og tilberedt kødet over bål.

De har bygget stenvarder, og de har været på bænkebider-safari og malet billeder med naturens egne materialer.

”De” er Andreas, Melissa, Camilla, Julie og Gustav, elever på STU (Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse), der har deres skolegang på CSU på Lundevej i Kalundborg.

Aktiviteterne i naturen har været en kæmpesucces. Det er både elever, lærere og naturvejleder i Odsherred Dorthe Pedersen med tilnavnet urte-heksen enige om.

To elevgrupper har nydt godt af undervisningen i det fri, dels på Asnæs og Røsnæs, dels på Vraget i Odsherred.

Den ene gruppe har Mike Hellmann som lærer, mens den anden gruppes lærere er Lonni Dragsdal Hansen Og Claus Thilkjer Eriksen.

Naturligvis

Naturaktiviteterne er et led i det landsomfattende projekt ”Fællesskab & Trivsel – naturligvis”, som foreningen Lev står bag.

Målet med projektet er at styrke trivsel og kammeratskab blandt eleverne under coronaen.

Hensigten er, at eleverne kommer ud i naturen, bruger deres sanser og får gode oplevelser sammen.

Det er der brug for i en tid, hvor mange fælles aktiviteter har måttet skrinlægges på grund af Corona-epidemien.

Elevgruppen, der var en tur på Asnæs, bliver i det daglige undervist i et lokale på CSU og har på grund af smitterisikoen ingen kontakt med andre elever på skolen.

De fem elever begyndte på skolen efter sommerferien og har ikke haft mulighed for at møde andre af skolens elever, hvor nogle ligeledes undervises på Lundevej, mens andre er fordelt på forskellige matrikler, blandt andet i gårdprojekter, grønne projekter og på Nytorv.

Det har virkelig været anderledes skoledage uden det sædvanlige fællesskab, der ellers kendetegner skolen.

Økonomisk hjælp til sårbare

Derfor er projekt ”Fællesskab og trivsel – naturligvis” meget kærkomment og skaber et tiltrængt pusterum i hverdagene.

Projektet er gjort muligt takket være midler tildelt af regeringen og et bredt flertal i Folketinget.

Formålet med den økonomiske støtte er at hjælpe sårbare og udsatte grupper bedst muligt gennem Corona-krisen. Projektet startede efter skolernes efterårsferie og kører resten af året.

10 naturvejledere i gang

10 naturvejledere er i gang med projektet over hele landet, og en af dem er urte-heksen.

Hun har så at sige et hekseben i hver lejr, for dels er hun naturvejleder, dels er hun aktiv i Lev, hvor hun er medlem af bestyrelsen, og så er hun i øvrigt oprindeligt uddannet socialpædagog.

Hun har været med til at stable projektet på benene, fordi det var hendes indtryk, at udeskolebegrebet ikke helt er nået til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU. Det har hun været med til at råde bod på, og der skulle ikke lang tid til i selskab med elever og lærere i Asnæsskoven, før det stod klart, at alle bare nød naturoplevelserne.

Det kan godt være, glæden ikke var helt i top, den dag det drejede sig om at partere en fasan, til gengæld syntes alle, at fasan stegt på bål og nydt derude under åben himmel bare er lækkert.

Lærerne giver tryghed

At projektet blev en succes for elever fra CSU i Kalundborg giver Dorthe Pedersen de involverede lærere en stor del af æren for.

- Lærerne er helt fantastiske, og eleverne har så stor tillid til dem, at de uden tøven kaster sig ud i løsning af opgaverne i naturen, siger naturvejlederen.

Netop unge med udviklingshandicap har behov for at tingene foregår efter et nøje tilrettelagt mønster, og at man for eksempel mødes samme sted hver dag. Den overskuelighed og regelmæssighed er der brudt med i naturprojektet, men det har eleverne godt kunne klare, fordi de er trygge ved deres lærere.

Dorthe Pedersen udtrykker det sådan, at det trygge sted for eleverne er lærerne.

Bænkebider-safari

Den dag elever og lærere var på spidsen af Asnæs, var der diverse opgaver, der skulle løses, blandt andet skulle der bæres brænde til det bål, der som afslutning blev tændt i en afskærmet niche ved stranden. Deltagerne blev også sendt på bænkebider-safari og lærte noget om, hvad bænkebidere egentlig er for dyr. Hvem vidste lige, at bænkebidere er krebsdyr og faktisk har bevaret de gæller, der var en nødvendighed for dem, dengang de stadig levede i havet.

Til sidst lod alle deltagerne hvilen falde på sig og lagde sig på ryggen på medbragte presenninger og kiggede op i himlen.

Håbet er at de gode oplevelser kan bruges til at fremme brugen af naturen til glæde også for mennesker med udviklingshandicap.

To af eleverne, Camilla og Julie, er enige om, at det har været både sjovt og hyggeligt at udskifte klasseværelset med naturen, og det kan de godt tænke sig at gentage.

Gave til urte-heksen

Der var stor tilfredshed med forløbet af projektet den dag på spidsen af Asnæs. De vidnede elevers og læreres afskedsgave til urte-heksen og de tilknyttede ord om.

Lonni overrakte på vegne af vennerne på CSU en overlevelses-sweitzerkniv og en powerbank til urte-heksens telefon.

Gaverne blev modtaget med stor begejstring og taknemmelighed.

Kære Dorthe, tusind tak for en fantastisk naturrejse med dig. Du har givet os en helt unik oplevelse, som vi altid vil huske.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0