AnnonceLuk annonce
Ubby Forsamlingshus fylder 100 år

28-01-2019

Ubby Forsamlingshus fejrer 100-års jubilæum i år. Foto: Jens Nielsen

kontakt@tv-kalundborg.dk

I år er det 100 år siden, man første gang kunne slå dørene op til det nuværende forsamlingshus, ’Ubby Forsamlingshus’, på Hovedgaden 19, og bliver fejret over flere dage.

 Tirsdag den 26. marts kl. 17 åbnes udstillingen om husets historie. Samme aften kl. 18 er der fællesspisning med efterfølgende foredrag af Pia Fris Laneth: Emma Gad. Lørdag den 6. april kl. 16 er der reception med åbningstale af Ole Glahn, og jubilæumsskriftet bliver her præsenteret. Samme dag kl. 18 er der jubilæumsfest med champagne, 3-retters menu, natmad, dans og underholdning. 

Det nuværende forsamlingshus afløste det såkaldte øvelseshus, der lå på Hovedgaden 15. Øvelseshuset blev opført i 1886, men de fremsynede folk bag forsamlingshuset fandt det gamle hus utidssvarende og utilstrækkelig til tidens behov. I andre egne på kloden kalder man ofte forsamlingshusene for Folkets hus, og Ubby Forsamlingshus har i den grad været folkets hus. Olav Madsen, gårdejer på Gydekilde og formand for foreningen Fremtiden, der stod for byggeriet, var en af de vigtige drivkræfter. Olav Madsen udtrykte bl.a. følgende ved husets 25 års jubilæum i 1944: 

”Et hus der kunne føles som fælleseje af alle i sognet. Et hus der får næring fra det rodnet som har vokset sig ud over hele sognet. ”

Startkapitalen til huset blev skabt via store og små bidrag fra sognets mange beboere. I alt blev der indsamlet 15.600 kr., hvilket dog ikke var nok til at give liv til de tegninger som arkitekten havde udformet. For at råde bod på dette bad man arkitekten om at reducere målene på tegningerne med 1/16 del og for en samlet finansieret sum på 36.600 kunne man i februar 1919 tage det nye hus i brug. 

Samler lokalområdet

Forsamlingshuset har været og er stadig en markant faktor i lokalområdet. Huset har været brugt til mangt og meget, og har haft stor betydning i hele området gennem 100 år. Man kunne også komme på visit i den store omverden, når rejsebiografen kom på besøg i forsamlingshuset. I næsten ligelig forlængelse, dog meget senere, kom HIF's Børnefilmklub til i 1980-2009, der samlede rigtig mange børn gennem 29 år. 

Mange af husets nuværende aktiviteter kan stadig genkendes i ovennævnte billede, selv om nogle af dem har fået en opdatering, for at leve op til tidens behov. Der er stadig børnearrangementer i løbet af året, fællesspisninger er kommet til, og spændende foredragsholdere bringer verden ind i forsamlingshuset. Arrangementernes omdrejningspunkt er stadig foreningslivet, fællesskabet og frivilligheden. Et af de nyere fællesskaber, er samarbejdet mellem Hvidebæk Lokalråd og Ubby Bibliotek, som tilbyder både børne- og voksenarrangementer. 

Helt konkret bliver der udgivet et jubilæumsskrift i anledning af de 100 år. Tidsskriftet skal, i ord og billeder, beskrive forsamlingshusets brug før og nu, men også omtaler tanker og idéer omkring husets oprettelse i tiden lige efter første verdenskrig. Jubilæumsskriftet sælges til interesserede borgere i lokalområdet og til andre, der har haft berøring med huset. Det skal endvidere ses som en værdig kilde til inspiration for kommende brugere af huset, og indgå i fortællingen om den fælles historie. 

I perioden op til jubilæumsfesten vil der være en åben udstilling i forsamlingshusets foyer.  Udstillingen vil gennem kilder, arkivalier og genstande beskrive husets historie. I forbindelse med udstillingen afholdes der en åben reception. Udstillingen udformes af Hvidebæk Lokalarkiv med bidrag fra Landbomuseet på Birkendegård. 

Giv gerne et bidrag

For at gennemføre jubilæumsaktiviteterne, er man i gang med at indsamle bidrag fra områdets erhvervsdrivende. Vil man som privatperson være med til at give et bidrag, er Hvidebæk Lokalråds konto åben for indskud - gerne inden den 26. marts. Beløb bedes mærket "100 år jub" og indbetales på: Reg. nr: 0537, kontonr: 0000480827 (Dragsholm Sparekasse). Bidrag kan også afleveres ved kontakt til Bente Andersen på tlf. 2960 5504 - mail: bente_lars@hotmail.com, eller til Niels Brødsgaard på tlf. 2968 1529 - mail: niels@broedsgaard.com (er bortrejst indtil 15. februar 2019).

Det skal nævnes, at visse aktiviteter betales fuldt ud af deltagerne. Billetter til nogle af arrangementerne købes her: www.kalundborgbib.dk - under "Det sker" Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0