AnnonceLuk annonce
Tværfagligt samarbejde skal få unge i uddannelse

13-06-2021

Der har netop været afholdt en halvdags workshop for ca. 25 medarbejdere fra hhv. jobcenteret, UU, KUI (den Kommunale Ungeindsats) på Processkolen i Kalundborg. Privatfoto.

kontakt@tv-kalundborg.dk  

I Kalundborg skal tværfagligt samarbejde bidrage til, at flere unge bliver klar til at starte og gennemføre en uddannelse ved at starte på GF+.

Derfor har EUC Nordvestsjælland og Kalundborg Jobcenter i flere måneder arbejdet med mulige tiltag, som kan understøtte unge i at påbegynde en uddannelse og gennemføre denne. Det er mundet ud i mange idéer, der kan virke på både den korte og lange bane. 

”Det er helt efter ånden i Kalundborg at arbejde på tværs af sektorer og netop uddannelse og opkvalificering ligger højt på vores strategiske dagsorden. Dagens workshop var endnu et eksempel på det velfungerende tværgående samarbejde. Som leder er jeg ikke i tvivl om, at vi, der arbejder med de unge med afsæt i jobcentret, har fået øjnene op for endnu en god indgang for uddannelse til de unge,” understreger Tenna Fonseca Kaarslev, afdelingsleder for afdelingen Ung og Jobklar. 

Et trygt læringsfællesskab

En af idéerne er implementeringen af det allerede eksisterende forløb GF+, som er et 10 ugers grundforløb for de unge, for hvem det er mere end 2 år siden, de har gået i folkeskolen, og for de, der ikke tidligere har gennemført en ungdomsuddannelse.

GF+ kan hjælpe de unge med at blive afklarede ift. uddannelsesvalg, samtidig med det skal skabe en god og tryg indgang til en erhvervsuddannelse. Derfor er fokus på, at der er mentorstøtte samt et introforløb, der gør den unge klar til at indgå i GF+-læringsfællesskabet.

Opstart til oktober

EUC Nordvestsjælland har besluttet at udbyde GF+ til oktober i samarbejde med Kalundborg Jobcenter og hele ungeindsatsen. For at være sikker på, at uddannelsen bliver tilbudt til den rigtige målgruppe, og at GF+-forløbet er sammensat på den rigtige måde, har der netop været afholdt en halvdags workshop for ca. 25 medarbejdere fra hhv. jobcenteret, UU, KUI (den Kommunal Ungeindsats) på Processkolen i Kalundborg.

På selve workshoppen var der en nuanceret indføring i, hvordan GF+ bliver tilrettelagt, hvad den indeholder, hvem målgruppen er, samt hvad de efterfølgende muligheder med en gennemført GF+ er. På denne baggrund arbejdede deltagerne med, hvordan GF+ kan bruges i deres professionelle hverdag, og hvordan fagprofessionelle omkring jobcentret i samarbejde med EUC Nordvestsjælland kan sikre, at en færdiggjort GF+ for den unge vil være starten på en færdiggjort uddannelse. 

For os er det afgørende, at vi får skræddersyet forløbene, så de passer til de unge. Selvom vi har udbudt et GF+-forløb på byggeri, transport og lager, vil vi selvfølgelig inkludere andre erhvervsfaglige erhvervsuddannelsesretninger såsom omsorg og sundhed eller køkkenuddannelser, hvis det viser sig, at de unge på GF+-holdet udviser interesse for dette. Vi forventer også, at de vil besøge vores andre afdelinger og snuse til nogle af de mange spændende værksteder, der er i Odsherred og Holbæk Kommune,” fortæller Leif Dam Pedersen, uddannelseschef på Processkolen.

Mange uddannelser at vælge mellem

Endvidere blev de fremmødte bedt om at komme med gode råd til EUC Nordvestsjælland ift. forskellige typer af tiltag, der kan imødekomme og understøtte den specifikke ungegruppe, uanset om de vælger en GF+ eller en af de andre uddannelser, EUC Nordvestsjælland udbyder.

Dagen sluttede af med, at deltagerne kom med oplevelser af, hvad de tager med sig fra workshoppen. Her stod det klart, at den nuancerede viden fra GF+ samt de tværgående debatter havde bidraget til, at deltagerne hver især ville gå tilbage og kigge på de specifikke unge, de arbejder med, for at undersøge, om GF+ kunne være en mulig uddannelse for dem.

”Vi er utrolig glade for samarbejdet med Kalundborg Jobcenter og alle de andre, der arbejder med ungegruppen i Kalundborg Kommune. Det er tydeligt, når vi samarbejder på tværs, at vi kan finde langt mere meningsfulde løsninger på de fælles udfordringer,” fortæller Malene Grandjean, vicedirektør på EUC Nordvestsjælland.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0