AnnonceLuk annonce
Trafikkorridor mellem to byer

29-03-2019

kontakt@tv-kalundborg.dk

1. april fremlægges resultatet af projekt Svebølle Forbindelsen. Lokalrådet foreslår bl.a. ny trafikkorridor mellem de to byer.

Listen over forslag til forbedringer i Svebølle og Viskinge er lang – og arbejdsgrupper i projekt Svebølle Forbindelsen har i de sidste måneder gjort deres hjemmearbejde og prioriteret forslagene. Det gør det enkelt for de lokale politikere og kommunale embedsfolk at tage ideerne op, og få realiseret dem. Nogle er enkle og billigere, andre komplicerede og dyre, men fælles for dem alle er, at de er sat højest på listen af beboerne i de to byer. 

Et uafklaret element har spillet ind i deres overvejelser, nemlig i hvor høj grad kommende motorvej og højhastighedstog gennem lokaliteterne vil spille ind på mulighederne. På en konference 1. april i Aktivitetscenter Åvangen fremlægges den samlede rapport over arbejdsgruppernes forslag. 

Nye sti-forbindelser

En af hovedkonklusionerne er et forslag til en ny trafikkorridor mellem Svebølle og Viskinge – vel at mærke en trafiksikker forbindelse som forældre roligt kan sende deres skolebørn ud på. Ideen er en gang- og cykelsti fra et punkt øst for Spejderhytte på Banetoften (hvor jernbanedæmningen er mere end 6 meter høj). Her etableres en tunnel under jernbanen og stien skal løbe langs jernbanen frem til den rydning, som Kalundborg Forsyning har mellem Svebølle (stik nord på Banetoftens udmunding i Viskingevejen) op til overløbsbassin tæt på Gammel Skovvej. Stien foreslås kombineret med en sikker stiforbindelse mellem det centrale Svebølle, læs skolen og butikscentret, og Frederiksberg.

Trafikforhold har fyldt meget i den interne debat, blandt andet manglende belysning på en lang række strækninger. Men også fritidsfaciliteter - eller mangel på samme – kulturlivet, indkøbsmulighederne og meget andet er blevet taget under behandling. Eksempelvis en gang/motionssti hele vejen rundt om Svebølle, ibrugtagning af det tidligere rådhus som forenings- og kulturhus, bl.a. med bibliotek og et friluftsbad.

Idékatalog af og for borgerne

Deltagerne i de fire arbejdsgrupper har arbejdet, siden et velbesøgt borgermøde primo december, hvor Svebølle Lokalråd lancerede ideen om et samlet udviklingskatalog udarbejdet af og for beboerne i de to byer – en ide der støttes af puljemidler fra Kalundborg Kommunes landdistriktsudvalg. 

Konferencen i Aktivitetscentret Åvangen begynder 1. april kl. 19 – og alle er velkomne til deltage. 

Forslag med topprioritet

  • Nye sti-forbindelser
  • Det tidligere rådhus som fremtidigt forenings- og kulturhus
  • Fælles møder for borgerne 
  • Etablering af e-sport i Svebølle
  • Gang- og motionssti rundt om Svebølle 
  • Mere lys på flere stier og veje


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0