AnnonceLuk annonce
Trafikfarlige skoleveje sikres

07-02-2021

Bettina Dahl Eriksen har i flere år kæmpet for bedre trafiksikkerhed i lokalområdet. Nu ser kampen ud til at lykkedes. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Kåstrupvej, Andaksvej og Tømmerupvej er alle trafikfarlige skoleveje. Der er ingen cykelstier eller cykelbaner, og der mangler fortov på en del strækninger. Herudover mangler der kryds­nings­­faciliteter særligt for skolebørn. Beboere i området har gennem flere år efterlyst en løsning, nu ser det ud til, at vejene bliver trafiksikret.

På Kalundborg Kommunes investeringsoversigt er der afsat i alt 2,565 mio. kr. til trafiksikkerhedsindsatser i 2021. Teknik og Miljøudvalget har netop besluttet at alle pengene skal bruges på Kåstrupvej, Andaksvej og Tømmerupvej.

Det skal bemærkes, at der i 2020 blev fremrykket i alt 3,3 mio. kr. fra 2021 til 2020 med henblik på at kunne sætte flere opgaver i gang i 2020 af hensyn til at kunne fastholde eller øge aktiviteten i den private sektor.

”I år har vi omkring 2,6 mio. kr. tilbage, og dem bruger vi alle sammen ude i Kåstrup, Spangsbro og Tømmerup. Det giver god mening efter det store projekt som Kalundborg Forsyning har været i gang med. Når der skal lægges nyt slidlag på vejene så får vi kikket på trafiksikkerheden. Både Tømmerup Skole og Tømmerup fri- og efterskole ligger i området, dels så skal de børn som bor i det lokalområde på Rynkevangskolen når de skal i 7. klasse,” fortæller Jakob Beck Jensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

På udvalgets møde i marts måned vil der blive fremlagt en skitse på projektet, og ud fra det indkaldes der til et elektronisk borgermøde, hvor beboerne i området kan komme med ønsker, oplyser udvalgsformanden.

”Der er selvfølgelig mange ønsker til trafiksikkerhed, men vi synes i udvalget, at det giver rigtig god mening og bruge hele puljen derude,” siger Jakob Beck Jensen.

I krydset Tømmerupvej/Andaksvej/Kåstrupvej/Tømmerup Holmevej (ved Tømmerup Brugs) er der sket mange færdselsuheld gennem tiden, og Bettina Dahl Eriksen, som bor i lokalområdet, har brugt mange timer på at få ændret forholdene, nu ser hendes vedholdende arbejde ud til at lykkedes.

Administrationen har lagt op til at der etableres en 2 minus 1 vej, chikaner, etablering af sikker overgang, forbedring af oversigtsforhold, renovering af eksisterende fortov, trafiksikring af krydset (ved Tømmerupvej/Andaksvej/Kåstrupvej) og nedskiltning til 40 km/t.

Ved etablering af 2 minus 1 veje skal kørebanen ikke udvides og dermed kan forholdene for de lette trafikanter forbedres inden for den eksisterende vejbredde på Kåstrupvej, Andaksvej og Tømmerupvej.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0