AnnonceLuk annonce
”Tour de Uddannelse” i Kalundborg Kommune

05-11-2020

Tour de Uddannelse er rundt i hele kommunen, her på Allikelund Gymnasium i Kalundborg. 

kontakt@tv-kalundborg.dk 

Årets Tour de Uddannelse, som er ungdomsuddannelsernes rundtur til grundskolerne med messestande, blev tirsdag morgen skudt i gang på Hvidebækskolen. I løbet af uge 45 besøger ungdomsuddannelserne 12 grundskoler, hvor 8. og 9. og 10. klasserne i lukkede hold besøger messen og hører om alle de ungdomsuddannelser, der er i Kalundborg Kommune. Således er godt 700 elever inden weekenden måske blevet klogere på deres valg af ungdomsuddannelse.

Turen er arrangeret af Kalundborg Kommune, og de har også stillet en bus til rådighed således, at alle kommunens ungdomsuddannelser kan komme med rundt til grundskolerne. Nogle skoler havde valgt at melde afbud i år, idet de desværre ikke havde plads til at overholde afstandskravene i forhold til Corona restriktionerne.

Allikelund Gymnasium var traditionen tro med, og her fortalte både elever, undervisere, studievejledere og rektor om uddannelsestilbuddene, som Allikelund rummer - heriblandt 10. klasse. Grundskoleeleverne kunne indhente information om, hvordan 10. klasse både har fokus på at gøre eleverne skarpere til dansk, matematik og engelsk og samtidig også rummer en række valgfag og ikke mindst et linjefag, som fylder en femtedel af elevernes skema. 

Eleverne fik også et indblik i forskelle og ligheder i forhold til de tre treårige gymnasiale uddannelser STX, HHX og HTX. Alle tre giver adgang til alle former for videregående uddannelse lige fra universiteter, professionshøjskoler, seminarer og erhvervsakademier. HHX giver endvidere adgang til en form for praktikplads. Altså direkte adgang til erhvervslivet, uden at skulle læse videre efter studentereksamen.

”Vi er så glade for, at vi har fået HHX retur i Kalundborg. Det er skønt at se, hvordan interessen for Business på gymnasieniveau kombineret med en bred fagrække og en almen dannelse har mange unges interesse”, fortæller en glad rektor på Allikelund Gymnasium, Karen Marie Bach Christensen.

Karen Marie Bach Christensen fortæller ydermere, at de unge også kan få andre uddannelser inden for Business, nemlig en erhvervsuddannelse som EUD eller EUX, der er en kombination af en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Forskellen på disse businessuddannelser og HHX er, at man som elever veksler mellem skole og praktik.

Eleverne fra 9. og 10. klasse skal vælge uddannelse senest den 1. marts 2021, der er derfor stadig god tid til at sætte sig ind i, hvad der er den rigtige uddannelse for den enkelte. 


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0