AnnonceLuk annonce
Torsdag blev fredningsskiltene stjålet.

01-03-2020

Læserbrev:

Torsdag blev fredningsskiltene stjålet.

Alle er velkommen på det fredede Gisseløre. Derfor gjorde mit læserbrev ”Uorden og kommunalt rod på Gis” torsdag i TV – Kalundborg opmærksom på, at Kommunen administrerer fredningen i strid med egne regler og indskrænker brugen af Gisseløre. Fiskeklubberne vil ikke tillade min jolle ligger der. De har fået Kommunen til, at varsle et påbud. Arealet må dog ifølge Kommunens Notat ”benyttes af Kalundborg sejlklub samt fritidssejlere i almindelighed”. Det er altså stik imod Kommunens regulativ, når klubberne vil ha' området for sig selv. Reglerne kunne læses på Kommunens skilte ved indgangen indtil torsdag. Der blev skiltene stjålet.

Når skiltene forsvandt, beviser det min påstand om selvtægt på Gisseløre. Jeg talte med de ansvarlige i Kommunen torsdag og fredag. De vidste, at skiltene var væk. Men nægtede ethvert kendskab til, hvordan det var sket eller hvem, der havde fjernet dem. Der blev ikke vedtaget nye regler for arealet foran fiskeklubberne torsdag aften på sejlklubbens generalforsamling, som kan berette at skiltene fjernes.  

Altså må der spørges. Kommunen forvalter tilsynspligten med det fredede Gisseløre på foranledning af særinteresser i fiskeklubberne, med politiske forbindelser i Kommunen. Det kunne meget vel ske igen og sker måske også andre steder. Men naturfredning er Natur og ikke Politik. Jeg slutter derfor med spørgsmålet; Hvem har interesse i, at skiltene med Kommunens fredning blev fjernet torsdag?

Claus Bager Nielsen
Norgesgade 60
2300 København S


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0