Toldstyrelsen er flyttet ind på Ny Vesthavn

Toldstyrelsen er flyttet ind på Ny Vesthavn. Foto: Kalundborg Havn

Af Jens Nielsen

Toldstyrelsen holder et vågent øje med containerne og sikrer, at der ikke foregår illegal import via de mange skibsanløb. Nu har Toldstyrelsen fået sine egne faciliteter på Ny Vesthavn ved containerterminalen.

Toldstyrelsen opstiller en række krav til toldkontrolanlæg i forbindelse med gods, herunder containere. Toldstyrelsen lægger vægt på en effektiv og forsvarlig varetagelse af den fornødne toldkontrol under alle vejrforhold. Dette kræver faciliteter som Kalundborg Havn skal stille til rådighed for, at få toldgodkendelse af Kalundborg Havn, Ny Vesthavn.

Der er mange operationer knyttet til driften af en containerterminal. En af dem, man måske ikke tænker så meget over, er, at Toldstyrelsen holder øje med de mange containere, der håndteres i containerterminalen. Hvis ikke der er en vis kontrol med dem, ville der være en risiko for, at der bl.a. foregik illegal import.

Derfor har Toldstyrelsen fået sine egne faciliteter på Ny Vesthavn. I første omgang er faciliteterne dog midlertidige. Denne tilladelse er opnået af Kalundborg Havn indtil der bliver etableret nogle permanente faciliteter.

"Toldstyrelsen får sit eget kontrolområde lige ved siden af containerterminalen. Her vil containere blive udtaget til kontrol, og de får ikke lov til at forlade havneområde før, at kontrollen er foretaget.

Her er etableret faciliteter til udpakning, kontrol og lagring af varer og der er også etableret midlertidige undersøgelsesrum, samt rapportrum, frokoststue og omklædningsfaciliteter," oplyser havnedirektør Bent Rasmussen i en pressemeddelelse.

Toldstyrelsen har desuden også store mobile scannere, der kan trækkes til Kalundborg, og scanne hele containerne, hvorfor der skal stilles areal til rådighed for disse operationer når de(n) mobile scannere er på Ny Vesthavn.

Toldstyrelsen og Kalundborg Havn arbejder samtidig hen imod permanente faciliteter, som Toldstyrelsen har meddelt en dato for, hvornår disse skal være etableret.

I den forbindelse drøftes ligeledes med Toldstyrelsen om de permanente faciliteter skal indeholde en mulig fremtidig toldekspedition med fast personale. I dag ligger ”Kalundborg`s toldekspedition” hos Told og Skat i Nr. Alslev på Falster.

En evt. fremtidig toldekspedition fysisk placeret i Kalundborg vil derfor komme hele lokalområdet til gavn.

Endelig drøftes muligheden for, at de permanente kommende toldfaciliteter på Kalundborg Ny Vesthavn, fysisk kan sammenbygges med forventet etablering af veterinær grænsekontrol til Fødevarestyrelsen.

Del