AnnonceLuk annonce
To-lærerordningen skal evalueres

09-05-2020

Af Jens Nielsen

I forbindelse med budget 2019 blev der afsat penge til en to-lærerordning efter ønske fra Socialdemokratiet. Til august skal ordningen evalueres. Onsdag blev Børne- og Familieudvalget orienteret om hvordan forsøget bliver evalueret.

Da rammerne for evalueringen blev fremlagt for Børne- og Familieudvalget i efteråret 2019, var det blandt andet Kristine Vester Olsen (S), der pointerede, at hun gerne ville have en orientering om, hvordan forsøget vil blive evalueret. En orientering til hele udvalget i slutningen af forsøgsskoleåret 2019/20. Det var netop denne orientering, som var på dagsorden på onsdagens Børne- og familieudvalgsmøde.

”Vi havde på onsdagens Børne- og Familieudvalgsmøde netop denne evaluering på dagsorden,” fortæller formand for udvalget Karl-Åge Hornshøj Poulsen og forsætter: ”Formålet med denne forsøgsordning, hvor der er afsat midler til to lærere i de klasser med flest elever var primært at højne eleverne faglige niveau i dansk og matematik og at styrke elevernes faglige trivsel”.

Karl-Åge fortæller, at elevernes faglige niveau og trivsel er et fokusområde, som har fyldt meget politisk de sidste år, og et område, som stadig bør fylde meget i fremtiden, hvis det står til ham. Den forsøgsmæssige tolærerordning har fundet sted i 7 forskellige 1.klasser med et elevantal på mellem 19 og 26 elever. I evalueringen er der desuden tilknyttet en række kontrolklasser så resultaterne af evalueringen kan sammenlignes med klasser, hvor der ikke har været tolærerordning.

”Det var et ønske vi havde med til budgettet på det tidspunkt, og som vi heldigvis fik igennem,” siger Kristine Vester Olsen, og fortsætter,

”Til det sidste budget havde vi et ønske om at udvide ordningen, men det blev desværre ikke vedtaget, og dermed er to-lærer ordningen frafaldet lige nu, og grunden til at jeg bliver ved med at rykke for den evaluering er, at jeg synes det er rigtigt vigtigt at få den tilbagemelding, fordi jeg tror der vil komme nogle meget positive tilbagemeldinger, det er min opfattelse når jeg snakker med folk.”

Kristian Kallenbach (V), som udover at være medlem af Børne- og Familieudvalget også til dagligt arbejder med børn og unges læring qua sit job som direktør for Søbæk Skole, har selv erfaringer med, hvordan udvalgte unge kan have behov for flere voksenhænder: ”De faglige og pædagogiske erfaringer på vores område taler sit tydelige sprog. Det er ikke altid antallet af elever, der vanskeliggør et optimalt læringsudbytte for den enkelte. Langt oftere handler det om elevsammensætningen og de specifikke læringsudforinger, de enkelte elever har. Derfor kan det være en god ide med to voksne i en klasse, men det kan være svært som politikker at definere, hvem der har mest behov for dette,” pointerer Kristian Kallenbach.

En del af skolerne benytter sig allerede af de eksisterende muligheder for at være to voksne i en klasse. Dettes ses blandt andet på et af Børne- og Familieudvalgsmødets øvrige punkter vedrørende tillæg til Kvalitetsrapporten for folkeskolen.

”Det er interessant at kunne læse i dette tillæg til kvalitetsrapporten, hvordan en række skoler udnytter muligheden for en afkortet skoleuge, og hvorledes disse frigivne midler specifikt anvendes på skolerne,” fortæller Malene Grandjean (V). Hun understreger, at langt de fleste midler ser ud til at være anvendt netop til at sikre to voksne i klassen og andre er eksempelvis dedikeret til individuelle elevsamtaler.

”I Venstre vil vi meget gerne sikre, at der er de hænder i klasserne, der er behov for, men vi vil også gerne bevare skolernes ret til med deres fagprofessionelle indsigt selv at definere, hvor der er behov for ekstra hænder,” fastslå Malene Grandjean.      

 


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0