AnnonceLuk annonce
Tillid, respekt og samarbejde er nøglen til en bedre folkeskole

03-12-2019

Fælles samarbejde mellem Kalundborg Kommune og medarbejderne på folkeskolerne skal sikre god kvalitet og bedre trivsel for både elever og personale på skolerne.

Samarbejdet handler om at løfte kvaliteten på kommunens skoler og tager udgangspunkt i begrebet “Professionel Kapital”, som blandt andet handler om godt lederskab og tillidsfuldt samarbejde, skriver Kalundborg Kommune i en pressemeddelelse.

”Der er enighed om, at vi sammen kan skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital på skolerne. Det omfatter også et stærkt samarbejde på tværs af kolleger, faggrupper og ledelse, hvor personalet bringer deres professioner og personlige dømmekraft i spil, i et fællesskab om at løfte eleverne såvel fagligt som socialt. Jeg er tilfreds med, at Kalundborg Kommune tager overenskomstens ”Ny Start” for folkeskolen til sig, så kommune, BUPL, FOA, Skolelederforeningen og Lærerkredsen kan samarbejde godt om opgaven,” siger Karen Sørensen, der er formand for Lærerkredsen i Kalundborg Kommune.

Skolens professionelle kapital hænger sammen med ledelse og samarbejde på skolen. Det vil sige kvaliteten af de relationer, der er mellem de ansatte på skolen, hvor det har afgørende betydning, at man har gensidig tillid, retfærdighed og samarbejde. Derfor er det væsentligt, at skolens såkaldte professionelle kapital omfatter alle ansatte på skolen. Undersøgelser viser, at folkeskoler med høj professionel kapital har højere trivsel, højere engagement, lavere stress og større tilfredshed.

”Al erfaring fra andre kommuner, der har arbejdet med Professionel Kapital, viser, at når blandt andre lærerens faglighed bliver sat i spil, så smitter det også af på børnenes trivsel. Når eleverne oplever succes i undervisningen, der er skolens kerneopgave, så trives de. God trivsel kan også have en positiv indvirkning på sygefraværet. Vi har simpelthen brug for fortsat at samarbejde om udviklingen af Folkeskolen og vi er med dette samarbejdet et skridt på vejen til at løse den fælles opgave rigtigt fint,” understreger Karen Sørensen.

Også direktør for Børn-, Skole- og Familieområdet i Kalundborg Kommune, Michael Gravesen, har store forhåbninger for det fælles og bredt forankret samarbejdet.

”Vi har alle en interesse i at skabe en Folkeskole, hvor eleverne trives og oplever et højt fagligt niveau samt, at vi formår at rekruttere og fastholde dygtige og dedikerede medarbejdere. Jeg er enig med formanden for lærerkredsen i Kalundborg Kommune om, at den opgave løfter vi bedst i fællesskab,” siger Michael Gravesen.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0