AnnonceLuk annonce
Tilbagekøbsklausuler.

06-03-2019

Læserbrev:

Tilbagekøbsklausuler

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde onsdag den 27. februar 2019 spørgsmålet om tilbagekøbsklausuler i Den Almene Boligsektor. Det drejer sig om, hvorvidt boligforeningerne skal betale en regning på 12.370.211 kr. til ekspresbetaling senest 1. april 2019. Det har flertallet i kommunalbestyrelsen besluttet, at det skal boligselskaberne! Flertallet består af Venstre, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Hvad er det for et problem, der er opstået?

Det er et boligselskab, der skal bruge nogle kreditforeningslån. Kreditforeningen kan ikke opfylde låneønsket inden for klausulens krav om FØRSTE prioritet. Hvordan kunne dette problem løses? Det er ganske simpelt ved at fjerne ordet FØRSTE ved en simpel tinglysning på tinglysningskontoret. Det er kommunen, der har kompetencen til dette. Flertallet har ikke ønsket at anvende denne nemme løsning og har i stedet valgt at se bort fra de tinglyste opsigelsesregler, der er i klausulen og i stedet forlangt at pålægge nogle Almene Boligforeninger at betale de 12.370.211 kr. til ugunst for en række lejere, der nu kan forvente huslejestigninger.

Ovennævnte problemstilling medførte på kommunalbestyrelsesmødet, at en samlet opposition stemte imod flertallets krav til De Almene Boligforeninger, der er omfattet af klausuler.

Jeg er lejer i en Almen Boligforening, der direkte er berørt af problemstillingen. Det undrer mig, at et så simpelt spørgsmål kan blive behandlet så kompliceret?

Sven-Aage Berg

pensioneret adm. direktør.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0