AnnonceLuk annonce
Takker af efter 40 år som formand

01-04-2020

Mogens Ulberg – Kalundborg FDFs formand - takker af efter 40 år som formand.

FDF Kalundborg har været i arkiverne og skriver sådan om Mogens Ulberg:

I Kalundborg FDFs kredsblad – ”Kredsen arbejder” - i marts-april udgaven i 1956 kunne man læse, at en ny delingsfører var kommet til byen, Mogens Ulberg fra Skive (her var han startet i FDF d. 20. april 1947). Han bydes velkommen i kredsen, hvorefter der tilføjes ”og vi håber, vi må få glæde af ham og han af os”.

Det kan man i alt fald sige har været tilfældet. Han startede med at overtage et nyt hold væbnerelever, som han holdt sammen på, indtil de flyttede fra byen.

FDF var og er en hjertesag for Mogens, og han deltog med lyst og energi i alle kredsens arrangementer. Udover de ugentlige klassemøder, væbnermøder, kredsmøder, landsmøder, ture i byen og i oplandet, indsamlinger, årsfester, weekendlejre, sommer- distrikts- og landslejre, tombola og meget andet som praktisk hjælp ved maling af kredssommerlejren ”Juulsborg” på Asnæs og støtte ved oprettelse af nabokredse.

Altid velforberedt, men en plan kunne altid ændres, hvis der var behov for det. Det vigtigste var, at drengene befandt sig godt – efter en tur til Lapland havde han på hjemturen, som intendant, fundet penge til en omgang røde pølser på overfarten fra Hälsingborg til Helsingør efter togturen fra Abisko – det vakte jubel.

I 1966 var han med til at starte Y’s Men’s og Mennette Clubbernes genbrugsvirksomhed ”Spildopmagerne”, som sorterer det, som korpsene indsamler en lørdag i hver måned hos byens borgere og sælger på ugentlige salgsaftener. Overskuddet går til Korpsene (70%) og klubbernes humanitære arbejde. Det har alle korpsene haft stor glæde af.

Han var den, der i 1997 tog initiativ til at købe ”Wesleyhytten” på Røsnæs, som var blevet til salg. Det var særdeles heldigt, da ”Juulsborg”, som lå på lånt grund, blev oversvømmet i 2007 ved en stormflod og blev opgivet.

Han kendte alle facetter af FDF-arbejdet, og derfor var det også naturligt, han overtog kassererposten fra 1975 – 1980, hvor han overtog formandsposten, som han har passet indtil 1.april 2020 dvs. i alt 40 år! Alle årene har han haft Erling Larsen som trofast kasserer.

En imponerende bedrift, som han ikke kan takkes nok for.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0