AnnonceLuk annonce
Tak for besøget.

10-09-2018

Læserbrev:

Tak for besøget.

Hermed tak for et givtigt besøg i lørdags på det område, der inden længe bliver til Kalundborgs store økonomiske satsning, nemlig Ny Vesthavn. Under kyndig rundvisning af Kalundborg Havn-Bestyrelsesformand Martin Schwartzbach blev der orienteret om havneprojektets store omfang arealmæssigt, men ikke mindst økonomisk.

På spørgsmål om firmaers interesse for at etablere sig på de nye havnearealer blev det oplyst, at der for tiden foregår forhandlinger med adskillige firmaer. Det kunne af gode grunde ikke oplyses hvilke eller hvor mange. Det blev oplyst, at der til dato ikke er indgået én eneste bindende kontrakt med et firma. Det forekommer særdeles bemærkelsesværdigt, da havnen står færdig i starten af 2019. Dette i modsætning til situationen omkring havneudvidelserne i Køge havn, hvor 90% af de nye havnearealer er forhåndsudlejet!

Bestyrelsesformanden orienterede indgående om det hastigt ekspanderende krydstogtmarked. Han oplyste, at der hver 45. dag søsættes et nyt krydstogtskib og, at de bliver større og større og mere dybtgående. Derfor den 500 meter lange anløbskaj og 15 meters vanddybde. Han kunne oplyse, at der blev forhandlet med flere rederier, men at disse selv ønskede at offentliggøre deres anløbsplaner. Det forekommer særdeles besynderligt, at der ikke for nærværende er oplysninger om et eneste anløb i Kalundborg i 2019. Andre havne har allerede oplyst deres forventede anløb til næste år. Krydstogtsskibenes antal i danske farvande er kraftigt for opadgående. I 2017 anløb i alt 463 skibe danske havne heraf 6 i Kalundborg. Til trods for, at 2018 tegner til at blive et rekordår, så fandt kun et enkelt skib vej til Kalundborg (5 skibe blev aflyst). På denne baggrund blev der stillet spørgsmål om hvor mange anløb, der kræves for at skaffe økonomi i forretningen - men det kunne ikke oplyses. Det erindres, at i forbindelse med planerne om en krydstogtspier ud for Vænget kunne det oplyses, at der skulle henved 35 årlige anløb til for at skaffe det økonomiske grundlag for investeringen.

Hvornår kan Kalundborg Havns halvårsregnskab forventes offentliggjort?  Er økonomi og tonnage på rette spor væk fra status som småhavn?

Der rejser sig efter besøget et forstemmende indtryk af, at Ny Vesthavns fremtidige økonomi er solidt forankret på økonomisk kviksand.

Erik Dannenberg                       Geo Østergaard

Vestre Havnevej 16                    Strandstien 30

4400 Kalundborg                        4400 Kalundborg             Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0