Svinelugt over Gørlev by året rundt.

Læserbrev: Svinelugt over Gørlev by året rundt!

Ammoniak dunst, lugten af svin fra udluftning af stalde og gyllelugt året rundt båret af vestenvinden direkte ind over Gørlev by kan meget hurtigt blive realiteter, såfremt ansøger på Vinde Helsinge vej 2 lige udenfor Gørlev - kommunens 3. største by - får tilladelse til at realisere sin ansøgning om opførelse af store 2 svinestalde samt 2 store gyllebeholdere.

To svinestalde med et produktionsareal på i alt 4.440 m2 samt 2 gyllebeholdere med en kapacitet på 8.600 m3 gylle stik vest for Gørlev by. Svinefarmen er ansøgt med nærmeste driftsbygning opført godt 800 meter fra Gørlev byzone og under 600 meter til nærmeste samlede bebyggelse på Gørlev Mose.

Såfremt man bosætter sig på landet, må man tåle en vis lugtgene i perioder - men bosætter man sig i kommunens tredje største by, så forholder det sig anderledes - eller det burde det gøre. Den fremherskende vindretning i Danmark er vestenvind. Lugtgenekriterierne kan jf. ansøgers egne beregninger lige præcist overholdes if. til Gørlev by og Gørlev Mose, idet lugtkoncentrationerne spøjst nok præcist udgør det, som de maksimalt må udgøre, når afkast fra stalde hæves 20 cm over kip! Et er teori - noget andet er praksis. Vejr og vindforhold bliver mere og mere ustabile og ved ikke, at de skal indpasse sig i kasser i et dertil udarbejdet skema!

Hvad siger Gørlev bys borgere til risikoen og udsigten for svinestank året rundt - og hvad siger politikerne til, at kommunen har 20 ny-udstykkede parcelhusgrunde i Gørlev by, som fremtidige købere herefter nok betakker sig for at investere i med bosætning for øje.

Alle kan komme med ideer og bemærkninger til den påtænke svinefarm på https://kalundborg.dk/politik/hoeringer/inddragelse-af-offentligheden-i-forbindelse-med-ansoegning-om-etablering-af-husdyrproduktion-paa-ejendommen-vinde-helsingevej-2-4281-goerlev  frem til 7. juni. 

Susanne Ladefoged
Tjørnhøjsvej 23, 4281 Gørlev

Del