AnnonceLuk annonce
Sundhedscafe om demens

25-02-2019

Den 27. februar bliver der afholdt sundhedscafé om demens i Sundheds- og akuthuset i Kalundborg. Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Kommune har de sidste par år afholdt fire sundhedscafeer om året i samarbejde med Hjerteforeningen, Diabetesforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen samt Region Sjælland. Alle sundhedscafeer afholdes i Sundheds- og akuthuset i Kalundborg, og nu er de på banen igen.

Demens er temaet for årets første Sundhedscafe på tværs. Der plejer at være stor interesse for emnet, og man håber derfor på, at mange har lyst til at komme og blive lidt klogere på sygdommen. Caféen afholdes onsdag den 27. februar kl. 18.30 - 20.30 i Sundheds- og akuthuset på Nørre Allé 31 i Kalundborg. Demenskonsulent Lise Bugge, Kalundborg Kommune vil fortælle om:

 • sygdommen - fakta
 • hvordan opdager man demens?
 • hvor kan man få råd og vejledning ved mistanke om demens?
 • hvad er der for tilbud og muligheder, når diagnosen er stillet?

Lise Bugge vil også besvare spørgsmål om demens. Efter oplæg og spørgsmål serveres vand og frugt i receptionsområdet. Man kan også møde Alzheimerforeningen, der arbejder for at sikre bedre vilkår for demente og deres pårørende. Foreningen rådgiver, informerer personer med demens og deres pårørende og støtter forskning i demenssygdomme. Mette Abrahamsen, næstformand i Alzheimer foreningen Vestsjælland, vil fortælle om foreningens arbejde, hvad foreningen tilbyder deres medlemmer, og vil besvare spørgsmål om foreningen. 

Alle kan deltage

Cafegruppen, som planlægger og står for cafeerne, planlægger for et år ad gangen, og forsøger at finde emner, der har bred interesse for mennesker, der på en eller anden måde har kronisk sygdom inde på livet.
Det er gratis at deltage i cafeerne, som er for alle interesserede, men det er nødvendigt at tilmelde sig. De enkelte cafeer annonceres 2- 4 uger, før de afholdes via annoncer, kommunens hjemmeside, Facebook m.v.
Sundhedscafeerne følger den samme model hver gang. Først er der oplæg med en oplægsholder, der har en relevant faglig baggrund eller erfaring i forhold til det aktuelle emne. Der er altid mulighed for at stille spørgsmål under eller efter oplægget. Det foregår i Sundheds- og akuthusets store mødelokale. 

Der serveres vand og frugt efter oplæg og spørgsmål. Det sker i venteområdet, hvor man også kan komme til at tale med repræsentanter for relevante patientforeninger samt arrangørerne. Man kan høre mere om, hvad der findes af tilbud hos foreningerne og i kommunalt regi. Det kan være personlig rådgivning og støtte, sundhedstilbud f.eks. kursusforløb, hjælp til rygestop, netværksgrupper.

Man kan tilmelde sig på tlf.nr. 59 53 42 85 eller på sundhed@kalundborg.dk

Fakta: 

 • I Danmark lever flere end 80.000 mennesker med en demenssygdom.
 • 400.000 personer i Danmark lever i dag med en demenspatient i familien. 
 • Heraf har ca. 50.000 Alzheimers sygdom.
 • 3.000 personer under 65 år har en demenssygdom.
 • Der konstateres ca. 7.500 nye tilfælde af demenssygdom i Danmark hvert år.
 • I 2040 forventes antallet af demente over 60 år at vokse til 125-150.000.
 • Demenssygdom er den femte hyppigste dødsårsag i Danmark (de fire andre er kræft, hjertesygdomme, sygdomme i åndedrætsorganer og andre kredsløbssygdomme

Kilde: AlzheimerforeningenFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0