AnnonceLuk annonce
Studieboliger til ingeniører er klar

05-09-2016

Midlertidige studieboliger er klar på Lundevej i Kalundborg. Foto: Jens Niesen

Af Jens Nielsen jens@tv-kalundborg.dk

I forbindelse med etablering af ingeniøruddannelse i Kalundborg skal der også etableres boliger til de studerende. De første boliger er nu etableret midlertidigt på Lundevej 38, hvor der er indgået aftale med boligselskabet Alliken om leje af areal i et år. 

Kalundborg Kommune har bevilget 250.000 kr. til byggemodning af grunden på Lundevej 38, og aftalt at boligselskabet Alliken overtager anlægget når de midlertidige boliger fjernes igen.

Etableringen af studieboliger planlægges gennemført i foreløbigt tre etaper, hvor etape 0 omfatter placeringen af 6 boligenheder med plads til 2-3 studerende i hver. Disse boliger er netop opført og stort set klar til indflytning, og forventes benyttet i 1 år, indtil de øvrige boliger er opført. Boligerne opføres af Mobilhouse.

Etape 1 og 2 omfatter opførelsen af studieboliger i området ved Munkesøparken. Der opføres 15 i hver etape og det forventes, at boligerne skal stå i det område i 5 år.

Som en del af aftalen mellem Mobilhouse, Alliken og Kalundborg Kommune, sørger Kalundborg kommune for fremføring af forsyningsledninger m.m., således at boligenhederne kan placeres på grunden og tilsluttes kloak, vand og el. Boligselskabet Alliken planlægger at opføre nye boliger på grunden, som erstatning for de 30 boliger der tidligere er revet ned. Det er derfor aftalt, at Alliken overtager forsyningsledningerne, når de midlertidige boligenheder fjernes om 1 år.

Omkostningerne til at fremføre forsyning anslås at koste 250.000 kr. Det er aftalt med boligselskabet Alliken, at anlægget kan overtages for kr. 150.000. Dette medfører en rabat til alliken, men modsvarer de ekstraudgifter kommunen alternativt ville have til at reetablere området efter 1 år.Klik her for at se billederFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0