Studerende bliver klogere på mikrobiologi

Interesserede og nysgerrige studerende. Foto: Absalon

Professionshøjskolen Absalon samarbejder med Kalundborg Forsyning. De studerende undersøger, hvordan mikrobiologi bruges til at rense spildevand.

Kalundborg Forsyning spiller en væsentlig rolle, når de studerende på Professionshøjskolen Absalon i Kalundborg skal skrive en opgave om spildevandets vej gennem et spildevandsanlæg og håndteringen af bakterier. Projektet har titlen: Anvendt mikrobiologi, og den skal skrives og afleveres her på 2. semester, som afslutning på det første studieår.

Der er ifølge Jacqueline Løvgreen Hersing, Kalundborg Forsyning, tale om en klassisk rapport på 20-30 sider. Hun er tovholder på den del af undervisningen, som foregår på rensningsanlægget på Dokhavnsvej, hvor Kalundborg Forsyning har adresse. Hun håber desuden at kunne være med som bisidder, når de studerende om kort tid sidder ved eksamensbordet for at forsvare deres opgave om rensningen på Kalundborg Forsyning.

De studerende har selvfølgelig besøgt rensningsanlægget flere gang i forløbet, men for nogle var det første gang, at de oplevede et anlæg på nært hold. De har undervejs fået en introduktion til, hvordan man på Forsyningen håndterer spildevand og især de bakterier der er til stede i processen fra spildevand til udløbsvand. Spildevandet hos forsyningen bliver så rent, at det kan ledes ud i Storebælt.

”De studerende bliver meget interesserede og nysgerrige, når de ved selvsyn oplever hvordan spildevandet renses”, siger Jacqueline, som har mange rundvisninger på Kalundborg Forsyning.

Ifølge Jacqueline er spørgelysten stor hos de studerende, som hun også har holdt to forelæsninger for. Den ene handlede om spildevandsrensning generelt, den anden om miljøfremmede stoffer i spildevand - de studerende fik her både generel viden og lærte noget om, hvordan man tackler mikrobiologisk rensning på anlægget.

Som led i undervisningen bliver de studerende undervejs inddelt i grupper, der fokuserer på hver sin del af renselægget og får udleveret spildevandsprøve fra den respektive proces. Det er så hensigten, at de studerende skal dyrke bakterierne.

Hans Martin Friis Møller, direktør for Kalundborg Forsyning, er glad for, at Forsyningen kan være med til at gøre den nye ingeniøruddannelse indenfor bioteknologi attraktiv for unge. Forsyningen er også en bioteknologisk virksomhed, og uddannelsen i Kalundborg giver, ifølge ham, de unge kæmpemæssige fordele. Især fordi de kommer i nærkontakt med erhvervslivet. Kombinationen erhvervsliv og studie giver de studerende både erfaringer og indsigt. Desuden lærer de også lokal- området at kende i studietiden, og han håber, at det vil give flere lyst til at arbejde og bo i Kalundborg-området. ”De opdager, at her også er gode jobs til dem, når de er færdiguddannet” tilføjer han.

Del