AnnonceLuk annonce
Stormøde om Kattegatforbindelse uden politikere

20-09-2020

Røsnæs Forsamlingshus var fyldt til sidste stol i forhold til corona restriktioner. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Borgergruppen ’Nej til Motorvej på Røsnæs’ havde lørdag inviteret til stormøde i Røsnæs Forsamlingshus med deltagelse af fagfolk og folketingspolitikere, men politikerne meldte afbud.

Forundersøgelserne til en eventuel Kattegatforbindelse er i fuld gang, og gang på gang har borgergruppen ’Nej til motorvej på Røsnæs’ gjort opmærksom på, at Røsnæs ikke skal flækkes af en motorvej.

Lørdag havde gruppen så inviteret til borgermøde i Røsnæs Forsamlingshus, dels for at oplyse om status på projektet, dels for at høre om projektet fra fagfolk og politikere, men de to inviterede folketingspolitikere Jacob Jensen fra Venstre og Eva Flyvholm fra Enhedslisten meldte afbud grundet coronasituationen.

Intet er bestemt

Trafik- og plandirektør Helga Theil Thomsen fra Vejdirektoratet fik først ordet og orienterede om hvor langt forundersøgelserne er nået, og kunne samtidig slå fast, at intet er bestemt på nuværende tidspunkt.

”Forundersøgelsen løber frem til og med 2021, hvorefter vi afleverer den til offentligheden og politikerne, det er så politikerne der tager stilling til hvad der skal ske, de kan beslutte at sige nej tak til at fortsætte, de kan også vælge at gå videre med projektet, og så igangsættes en VVM-undersøgelse, som er meget omfattende og typisk løber over tre år, men på nuværende tidspunkt er der intet bestemt med hensyn til en linjeføring, der arbejdes med flere forslag, både Røsnæs, Asnæs, men også Sjællands Odde,” sagde Helga Theil Thomsen, der også kunne aflive den myte, at projektet kan komme til at gå hen over selve spidsen på Røsnæs.

Anders Jørn Jensen fra ’Nej til motorvej på Røsnæs’ kunne fortælle de mange fremmødte, at i det materiale som på nuværende tidspunkt er lagt frem, er det en linjeføring over Røsnæs som fremhæves som en foretrukken korridor, en illustrativ realistisk linjeføring, men ikke noget man har besluttet sig til, men den der henvises til i forundersøgelsen.

”Det er nok den linjeføring der giver den kortest mulige broforbindelse og mest mulige motorvej på land, så i økonomisk forstand er det temmelig realistisk,” sagde Anders Jørn Jensen.

Coronakrisen har sat en stopper for offentlige orienteringsmøder, og det bekymrer borgergruppen, som mener, at der vil komme et demokratisk underskud hvor borgerne drukner i rapporterne.

”Man skriver enormt meget om marsvin, delfiner og miljø, men det at vi faktisk er temmelig mange mennesker på Røsnæs, det fylder meget lidt i undersøgelsen indtil nu, så det er problematisk hvis man ikke for afholdt der her offentlige møder,” sagde Anders Jørn Jensen.

’Nej til motorvej på Røsnæs’ er også bekymret for det støjhelvede en eventuel motorvej vil give på hele Røsnæs.

Efter de forskellige indlæg var der debat og spørgsmål fra salen.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0