AnnonceLuk annonce
Udfordringerne står nærmest i kø

10-02-2017

Entreprenørerne er stødt på store udfordringer, og der er flere på vej. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Kalundborg Forsyning laver ny separatkloakering i midtbyen i Kalundborg – nærmere bestemt området ved Vestre Havnevej og Vænget. Arbejdet har allerede budt på masser af udfordringer, og der er flere på vej.

De gamle kloakrør fra 1960’erne er slidt ned og bliver nu erstattet af nye rør, hvor regnvand og spildevand bliver adskilt. Entreprenøren er startet på Vestre Havnevej, og næsten inden arbejdet var sat i gang opstod de første problemer, med bl.a. forurenet jord der måtte graves af og køres væk, men også store ankerblokke jorden har været et problem.

”Selv om vi har lavet et omfattende forarbejde er vi stødt på nogle store ankerblokke af beton som ligger i jorden, der er tale om såkaldte jordankre som holder selve kaj væggen og de bruges stadig væk og kan ikke fjernes, derfor har vi været nødt til at ændre lidt på rørføringen”, fortæller projektleder Richard Tobiasen fra Kalundborg Forsyning.

De nye kloakrør graves ned i omkring to meters dybde, og det er omkring en meter under havoverfladen, det gør at der skal bruges et såkaldt ’sugespids’ anlæg til at tørlægge området, så entreprenøren kan arbejde i jorden.

Når arbejdet inden længe bevæger sig op af Vænget skal fjernvarmerørene bl.a. krydses og der skal tages særlige hensyn til fundamenterne i de gamle huse i området, så entreprøneren har nok at se til..

Trafikken bliver udfordret

Selve gravearbejdet og de problemer der følger med der, er en udfordring, mens trafikken er en helt anden udfordring, for man prøver at holde vejene åbne mens arbejdet står på, men når først de store maskiner når et stykke op i Vænget spærres der for al trafik og der etableres omkørsel ad Nygade, det gælder også for bybusserne.

Et af projektets helt store trafikale udfordringer bliver når arbejdet når til selve lyskrydset i Bredgade/Vænget, her overvejer Kalundborg Forsyning helt at afspærre krydset for at give arbejdsro til entreprenøren, samtidig vil arbejdet kunne udføres hurtigere når der ikke er trafik i krydset.

Der vil være mulighed for at komme til biografen, Kino Den Blå Engel, i hele anlægsperioden. Gågade-delen af Vænget i Kalundborg er allerede kloakmæssigt renoveret. Det skete i forbindelse med den store gennemgribende renovering af Kordilgade for flere år siden.

Ifølge projektleder Richard Tobiasen er Vænget køreklar igen i begyndelse af maj, hvis ikke der stødes på alt for mange uforudsete udfordringer.Klik her for at se billederFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0