AnnonceLuk annonce
Stop med Roundup.

08-10-2018

Læserbrev:

Stop med Roundup

For 20 år siden i 1998 blev der truffet aftale mellem stat, regioner og kommuner om at afvikle sprøjtemidler på offentlige arealer. Aftalen blev fornyet i 2007 og i 2014 vedtog Kalundborg kommunalbestyrelse en pesticidhandleplan der havde et mål om at stoppe med at bruge sprøjtemidler.

Det er først og fremmest Round Up Kalundborg kommune har anvendt som sprøjtemiddel. I 2013: 60 liter. 2014: 54 liter. 2015 frem til september ca. 100 liter. 2016: 84 liter. 2017: 114 liter. I 2018 er der indtil nu brugt over 53 liter, dette på trods af at vi har haft en meget varm sommer med meget lidt ukrudt at sprøjte for.

WHOs kræftforskningsinstitut mener der er en sandsynlig sammenhæng mellem kræft og Roundup. I Kalundborg kommunes Teknik og Miljøudvalg tager vi nu igen igen fat på at en pesticid handleplan. Og vi opstiller igen igen fornuftige mål for et stop med at bruge sprøjtemidler.

Jeg håber af hensyn til kommende generationers sundhed, at det lykkedes for os.

Niels Erik Danielsen

Kommunalbestyrelsesmedlem (EL)Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0