AnnonceLuk annonce
Største omsætning nogensinde

01-06-2021

Kalundborg Brugsforening har i 2020 oplevet den største omsætning nogensinde. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Brugsforening har i 2020 haft et rigtig fint år regnskabsmæssigt, idet man har oplevet den største omsætning nogensinde, der landede på 298 mio. kroner og et resultat på 4,6  mio. kr., før skat.

Omsætningen hos Kalundborg Brugsforening er steget 3,4 pct., og de har således haft det den største omsætning nogensinde.

”Tallet er påvirket i både opadgående og nedafgående retning af flere ting. Nedad fordi vi har måttet holde vores bistro lukket, og opad fordi kunderne ikke har kunnet gå på restaurant eller andre udvalgsvarebutikker, hvilket har øget vores salg af bl.a. tøj og isenkram. Det er jo også baggrunden for, at vi har støttet handelslivet i Kalundborg by med 150.000 kroner. Som gode naboer, men også fordi vi har brug for udvalgsvarebutikker,” fortæller Bjarne Dybdahl Andersen, der er formand for bestyrelsen i Kalundborg Brugsforening.

Herudover er onlinesalget via Coop.dk Mad og Osuma steget højst sandsynligt grundet COVID-19.

”Vores udlejning er også gået fint. Pt. har vi et enkelt lejemål ovenpå apoteket ledigt. Ønsker nogen at leje dette, så er det bare med at henvende sig. Vores øvrige aktiviteter heriblandt medejerskabet i OK såvel som Sorø er også gået fint. På baggrund af de faktiske forhold i markedet samt ovenstående nedslagspunkter er vi tilfredse med årets resultat,” siger Bjarne Dybdahl Andersen.

Året der gik

I bestyrelsen har man siden sidste efterår holdt alle møder digitalt. I august 2020 indviede man SuperBrugsen i Svebølle efter en meget stor ombygning til 9,2 mio. kr.

I 2020 har man ydermere taget hul på diverse drøftelser; først med butiksudvalget på Røsnæs og siden en arbejdsgruppe om en ændring i butikken dér. 

”Bestyrelsen tror på, at butikken har bedre chancer i lokalsamfundet, når man selv har det samlede ansvar, ligesom det forhåbentligt vil øge mulighederne for at skaffe finansiering fra eksterne kilderAlt det er i øjeblikket ved at blive drøftet dels på Røsnæs og dels med Kalundborg Brugsforening,” slutter Bjarne Dybdahl Andersen.

Bjarne Dybdahl Andersen fratrådte efter mange år som formand for Kalundborg brugsforening. Advokat Stig Nielsen blev under konstituering valgt til ny formand.

Nyvalg til bestyrelsen blev Per Junge.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0