AnnonceLuk annonce
Størst økonomisk fremgang under Corona

30-04-2021

Peter Westergaard, Senior Partner og Statsautoriseret revisor hos BDO i Kalundborg. Privatfoto

Hvordan er tilstanden hos de små og mellemstore virksomheder i Danmark her godt et år efter, at landet for første gang blev lukket ned på grund af Corona-pandemien? Rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO har netop offentliggjort en ny analyse, hvor mere end 1.000 SMV-virksomheder giver et omfangsrigt indblik i den økonomiske og lik- viditetsmæssige tilstand i dansk erhvervsliv.

Det forgangne år har på alle måder været et usædvanligt udfordrende år for rigtig mange af landets erhvervsdrivende. Skiftende restriktioner, nedlukninger i flere omgange og en ny hverdag for virksomhedernes medarbejdere har været blot nogle af de forhold, som virksomhederne har skullet forholde sig til.

Coronakrisen har da også sat sine spor hos en betydelig del af de danske SMV’er. Næsten hver tredje virksomhed på landsplan har således oplevet et fald i deres omsætning på minimum 11% i 2020, når de sammenligner med 2019. Men samtidig har knap hver femte virksomhed omvendt registreret en stigning på over 11 %. Coronakrisen har altså på én og samme tid spændt ben og skabt nye muligheder rent omsætningsmæssigt for en stor del af de danske virksomheder.

Stigning i omsætningen skaber optimisme på Sjælland

På Sjælland har hele 44 % af de små og mellemstore virksomheder oplevet en stigning i omsætningen i 2020 i forhold til 2019, hvilket er en betydelig del over landsgennemsnittet på 34 %. 28 % har omvendt registreret et fald i omsætningen i løbet af 2020. Generelt placerer de sjællandske SMV’er sig således som den region i Danmark, hvor flest virksomheder har oplevet økonomisk fremgang under Coronakrisen.

”Kigger vi fremad på næste års regnskab, forventer langt over halvdelen af de sjællandske små og mellemstore virksomheder enten samme omsætning eller en lille stigning sammenlignet med 2020. Også her viser virksomhederne sig på Sjælland at være væsentligt mere optimistiske sammenlignet med landsgennemsnittet. Der er dog generelt en tendens til, at man ser lysere på fremtiden i år, potentielt fordi virksomhederne begynder at kunne se en ende på restriktionerne,” forklarer Peter Westergaard, der er Senior Partner og Statsautoriseret revisor hos BDO i Kalundborg.

Flest sjællandske virksomheder har klaret sig uden hjælpepakker

Rigtig mange – især små og mellemstore virksomheder – har i løbet af året taget imod Regeringens hjælpende hånd i form af enten økonomisk kompensation eller lånepakker. På Sjælland har lige godt en tredjedel af de små og mellemstore virksomheder gjort brug af hjælpepakkerne. Det er den laveste procentdel sammenlignet med de øvrige regioner.

Størstedelen af SMV-virksomhederne på Sjælland har således enten ikke haft brug for eller været berettiget til at søge kompensationen. Potentielt fordi de i forvejen har haft et stærkt likviditetsberedskab. Hele 88 % af virksomhederne vurderer da også, at likviditeten ligeledes rækker til at klare sig resten af året ud.

”Det er aldrig til at forudse, hvordan erhvervslivet og de små og mellemstore virksomheder vil komme ud af en krise, som den, vi befinder os i nu. Ingen havde dog nok spået, at vi her et år efter første nedlukning står så økonomisk stærkt i Region Sjælland. Og det kan vi i høj grad takke mange af de små og mellemstore virksomheder for, som har holdt gejsten oppe og fortsat er optimistiske overfor fremtiden,” siger Peter Westergaard fra BDO i Kalundborg.

Sjællandske medarbejdere sidder overordnet set sikkert i deres jobs

De sjællandske SMV-virksomheders stærke økonomi har blandt andet betydet, at kun 7 % har været nødsaget til at opsige medarbejdere som direkte konsekvens af Coronakrisen. Det er væsentligt under landsgennemsnittet, hvor 16 % svarer ja til, om de har afskediget medarbejdere i løbet af 2020 grundet Corona.

Blot 3 % svarer desuden, at de endnu ikke har opsagt ansatte, men derimod forventer, at det vil ske i fremtiden. Sidste år svarede næsten 5 % ja til dette, hvilket vidner om, at der i løbet af året også her er sket en positiv udvikling, som giver større sikkerhed for såvel virksomheder som de ansatte.

Definition af SMV-virksomheder

Små og mellemstore virksomheder er virksomheder med færre end 250 fuldtidsansatte. Fuldtidsansatte er defineret som antal ansatte lønmodtagere omregnet til årsværk. Små virksomheder er virksomheder med mindre end 50 fuldtidsansatte, mens virksomheder med under 10 fuldtidsansatte kaldes mikro-virk- somheder. Kilde: Danmarks Statistik.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0