AnnonceLuk annonce
Statoil indgår omfattende aftale om naturgas

14-12-2016

Statoil Raffinaderiet i Kalundborg. Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Statoil Refining Denmark (Statoil) og Dansk Gas Distribution (DGD) har netop skrevet under på en aftale, der slutter Statoils raffinaderi i Kalundborg til DGD’s gasnet.

Statoil kobler sig på naturgasnettet, og den nye aftale om naturgas gælder et potentielt årligt aftag på ca. 50 mcm (mio. kubikmeter). Et aftag på 50 mcm svarer til gasforbruget i en større dansk provinsby, som fx Horsens eller Sønderborg, hvis man medregner alle kommunens husholdninger, skoler, fjernvarme, industri mv. Det er altså en meget omfattende aftale, parterne har indgået. 

Både hos Statoil og DGD er man glade for den nye aftale:

”Statoil vil både benytte naturgassen i raffinaderiet til at producere damp og til anden opvarmning i processen, hvorved vi kan frigøre propan til salg i det lokale marked. Samlet set giver det en bedre økonomi, og derved styrker vi den samlede værdiskabning på raffinaderiet,” siger adm. direktør Jofrid Klokkehaug, Statoil, der bliver suppleret af adm. direktør for DGD, Christian Parbøl:

”Vi er glade for, at Statoil fandt, at vores løsning var attraktiv. Samtidig sender den store aftale et stærkt signal om, at gasnettet spiller en afgørende rolle i energiforsyningen til danske industrivirk­somheder.”

Introduktionstarif for storkunder

Christian Parbøl oplyser, at Statoil har valgt at gøre brug af DGD’s specielle 10-årige introduktionstarif på distributionsbetaling for nye storkunder på gasnettet.

Statoil Refining Denmark Raffinaderiet i Kalundborg er Danmarks største olieraffinaderi. Her raffineres råolie og kondensat til LPG, benzin, dieselolie, fyringsolie og fuelolie. Raffinaderiet har i dag en produktionskapacitet på op til 5,5 mio. tons olieprodukter om året.

Aftalen ventes at være i drift med udgangen af oktober 2017.Klik her for at se billederFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0