AnnonceLuk annonce
Spørgsmål vedr. el på Nordvestbanen.

17-05-2017

Jeg har netop sendt følgende spørgsmål afsted til transportministeren:

Hvad er ministerens holdning til, at Villum Christensen (LA) sår tvivl om den planlagte elektrificering af hele Nordvestbanens strækning mellem Roskilde og Kalundborg, som det fremgår af artiklen ”Elektrisk Nordvestbane måske kun til Holbæk” bragt i Nordvestnyt den 15. maj 2017? 

Mener ministeren, at en halv løsning, hvor elektrificeringen af Nordvestbanen stopper i Holbæk i stedet for at fortsætte til Kalundborg som planlagt, stemmer overens med regeringens ambition om et sammenhængende Danmark?

I regeringsgrundlaget står der: ”Når verden konstant forandrer sig, så er stilstand lig tilbagegang. Positive, velgennemtænkte og rettidige forandringer kan skabe fremgang og vækst.” Mener ministeren, at denne ambition i regeringsgrundlaget stemmer overens med at stoppe elektrificeringen af Nordvestbanen i Holbæk og dermed forringe potentialet for en bedre infrastruktur, mere udvikling og et større vækstpotentiale i Kalundborg-området?

I artiklen ”Elektrisk Nordvestbane måske kun til Holbæk” bragt i Nordvestnyt den 15. maj 2017 begrunder Villum Christensen (LA) en halv elektrificering af Nordvestbanen med, at to-tredjedele af de rejsende fra Hovedstadsområdet og Roskilde står af i Holbæk. Anerkender ministeren, at en elektrificering af Nordvestbanen, og dermed en bedre og hurtigere togforbindelse til og fra Kalundborg, kan have indflydelse på antallet af passagerer, der skal længere end til Holbæk?

Er det ministerens holdning, at en elektrificering af togforbindelsen til Kalundborg, som vil betyde hurtigere rejsetider, kan skabe vækst og lavere arbejdsløshed i Kalundborg-området?


Venlig hilsen

Rasmus Horn Langhoff, MF (S)

 Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0