AnnonceLuk annonce
Spiralen klar til indvielse

25-01-2017

Spiralen, hvor der er indvielse lørdan den 4. februar 2017.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Spiralen, der er det nye bevægelseshus i Kalundborg, hvor den traditionelle idrætshal bliver til et decideret idrætsteater med fire gulve i niveauer, der er forskudt opad i en spiralform, står klar til indvielse om lørdag den 4. februar.

De 2.200 m2 indvies lørdag den 4. februar som hjemsted for kampsport, gymnastik og dans. Huset løfter et nyt boligområde, det er blevet til i tæt dialog med byens mange foreninger og genopfinder hal-begrebet i en nutidig udgave. Det handler om fællesskab.

Bevægelseshusets arkitektur skal understøtte, at folk, der ellers ikke ville mødes, kommer tæt på hinanden. Det, håber borgmesteren, vil skabe en form for synergi og nye måder at være sammen på tværs af interesser og alder. Huset har fire platforme til udøvelse af idræt, fire halgulve om man vil. Langs ydervæggene i bygningen løber der en forhindringssti, som forbinder de fire platforme, og kan bruges til at varme op på. Langs bjergstien løber et vinduesbånd, så man kan se ud, ligesom dagslyset også kommer ind ad ovenlysvinduer.

”Det er nyt, at en idrætshal bliver udtænkt på denne måde i flere niveauer. For mig udtrykker huset, at idrætten har stor betydning for kulturen, og huset vil blive et samlingssted, der kommer til at betyde mere end blot idræt. Huset vil være med til at løfte Herredsåsen som boligområde, hvor der både er en attraktiv skole, og nu også en meget attraktiv idrætshal. Det viser også, at man ikke nødvendigvis skal til København for at finde attraktiv og banebrydende arkitektur,” siger borgmester for Kalundborg Kommune, Martin Damm (V).

Det handler om fællesskab

Bevægelseshuset Spiralen har været undervejs siden 2009. Huset realiserer Kalundborg Kommunes mange klubber og foreningers drømme om et fælles hus til de mere specielle idrætsaktiviteter, der hidtil har haft trange kår i de eksisterende haller og baglokaler. Kampsport, dans og gymnastik er nogle af dem. Skolen på Herredsåsen og Musisk Skole, Børnehusene ved Fjorden og Den Kulturelle Rygsæk skal også bruge huset.

”Samarbejdet med foreningerne og de kommende brugere af Spiralen har vist, at der findes mange, der gerne vil ud og møde andre og lægge kræfter i at få sådan et stort projekt, som Spiralen har været, til at lykkes,” siger Peter Jacobsen, 1. Viceborgmester (DF).

Spiralen er et hus, hvor rummelighed er prioriteret. Pengene er fortrinsvist brugt til at opfylde de kommende brugeres ønsker om at skabe plads til mange aktiviteter samtidig.

”Det bliver et sted, hvor der er aktivitet alle aktive timer i døgnet, og det er vigtigt for at skabe et mødested. Blandt andet kan man se ind ad vinduerne, at der er lys og aktivitet i huset, og derfor vil man føle sig velkommen,” siger Ole Glahn, formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Idéerne til Spiralen blev oprindeligt født af Kalundborg Kommunes Kultur- og Fritidsstab og Lokale og Anlægsfonden i fællesskab. Herefter blev det arkitektfirmaet Mutopia koblet på. Udviklingen af Spiralen er foregået i et tæt samarbejde mellem de kommende brugergrupper af huset, Mutopia Arkitekter, Lokale og Anlægsfonden og Kalundborg Kommune. Casa Arkitekter har som totalrådgiver projekteret og realiseret projektet.

Spiralen har kostet ca. 50 mio. kr., og er finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Lokale og Anlægsfonden og Kalundborg Kommune.

Når Spiralen indvies lørdag den 4. februar kl. 13 - 16 med taler og demonstration af de forskellige idrætsaktiviteter vil der også være musik og skattejagt for de mindste. Alle er velkomne.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0