AnnonceLuk annonce
Spildevandet fortæller, hvad byen ”fejler”

03-12-2020

Direktør i Kalundborg Forsyning, Hans-Martin Friis Møller ved siden af ozonanlægget i Kalundborg. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

COVID-19: Spildevand kan fortælle, hvad byerne fejler. Så enkelt kan det siges. Der er nemlig uendelige mange informationer at hente i spildevandet, hvis man altså  ved, hvad man ser efter, og det gør Kalundborg Forsyning.

Kalundborg Forsyning tager prøver for forskellige ting i spildevandet, det er en helt normal procedure, men i en periode siden marts har man taget ugentlige prøver i forbindelse med COVID-19, for at finde ud af , om man kan bruge spildevand som alarm til kommende  epidemier.

”Vores system kan måske benyttes som en slags ’early warning’. Vi kan jo se, om tallet er stigende eller ej, dvs. vi ser det, før folk bliver syge, og kigger vi på det, kan vi måske bruge den information fornuftigt. Der er dog på nuværende tidspunkt intet  videnskabeligt grundlag for analyseresultaterne, men håbet er jo, at vi en dag i fremtiden kan bruge vores analyser videnskabeligt,” fortæller Hans-Martin Friis Møller, der er direktør i Kalundborg Forsyning, og fortsætter: ”Det er vigtigt at understrege, at der naturligvis ikke er tale om levende vira, det er dna’et, vi måler på.”

Hans-Martin Friis Møller fortæller, at resultaterne siden marts netop har været meget varierende, ganske som tilfældet er med corona virus. I foråret var tallene høje, henover sommeren meget lavere, og igen nu er de høje.

Spildevandet røber, hvad byen "fejler"

Spildevand røber, hvilken medicin, der bliver indtaget meget i et givent område, hvad enten der er tale om smertestillende, blodtryksnedsættende medicin eller om det fx er et område, hvor der er et højt kokainmisbrug.

”Spildevandet vil altid afspejle alle de forhold, der sker rundt om i byen, det er jo ligesom der tingene ender. Vi kan se medicinrester, og kan sammenligne resultater med andre byer, og på den måde, kan vi se, at byerne ofte ”fejler” noget forskelligt,” fortæller Hans-Martin Friis Møller.

Intet videnskabeligt grundlag – endnu

Det er ikke videnskabeligt grundlag for Kalundborg Forsynings analyser af spildevandet, og det er derfor ikke informationer, som sundhedsmyndighederne på nuværende tidspunkt benytter sig af, men hele idéen er netop, at man måske i fremtiden kan bruge oplysningerne videnskabeligt og dermed kan spildevandsanlæggene i hele landet måske indgå i et eventuelt beredskab ved en epidemi. 

”Vi sad flere spildevandsselskaber sammen og snakkede om, hvorvidt vi kunne bruge vores analyser på en endnu bedre måde i fremtiden, og måske indgå i et beredskab med sundhedsmyndighederne,” fortæller Hans-Martin Friis Møller.

Stigning i medicinrester forurener

Kalundborg Forsyning har Danmarks eneste fuldskala ozonanlæg, og siden 2017 har man været partner i INTERREG EU-projektet CWPharma, der med omkring 30 millioner kroner har sat fokus på fjernelse af medicinrester i landene omkring Østersøen – altså Tyskland og Sverige. Samarbejdspartnerne i projektet bidrager alle med ekspertviden, og der udveksles erfaringer. Aarhus Universitet er også med, og har gennemført alle analyser. Desuden har universitet bidraget med sparring til planlægning og proces-teknologi. Anlægget blev oprindelig bygget tilbage i 2003, og er siden blevet opgraderet med nyere teknologi. Det blev bygget for at kunne håndtere spildevand fra de mange lokale industrivirksomheder. 

”De senere år er mængden af medicinrester i spildevandet steget, og det var også derfor, at vi var det første renseanlæg i Danmark, der lavede en storskala rensning for alle mikro-forureninger. Baggrunden herfor var, at man bl.a. fandt tvekønnede fisk i Østersøen, som jo er direkte resultat af medicinsk forurening, og vi har jo rensemetoderne til at rense spildevand for medicinrester, fordi vi har et særligt spildevandsanlæg,” slutter Hans-Martin Friis Møller.

Læs også: Fjerner medicinrester fra spildevandet i Kalundborg


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0