AnnonceLuk annonce
Socialpolitik på et regne-ark.

13-03-2018

Åbent brev til kommunalbestyrelsen (2):

Socialpolitik på et regne-ark

Det er ejendommeligt at skrive til folkevalgte, der ikke mener, de har et ansvar, og i dette tilfælde for fyringen af 19 medarbejdere ved Center for Misbrug og Socialpsykiatri i Kalundborg. Men vi prøver alligevel, selv om både borgmester Martin Damm (V) og Ole Glahn (R) fremhæver i avisen Nordvestnyt den 7. marts 2018, at fyringerne ikke er en politisk sag og dermed deres ansvar.

De to henviser til kvalitetsstandarder, som kommunalbestyrelsen tidligere har vedtaget, og lægger ansvaret videre til den pågældende enhed.

Kommunalbestyrelsen vil heller ikke blande sig, hvis for eksempel en skole beslutter sig for at fyre eller ansætte 19 nye lærere” lyder det fra borgmesteren. Det stiller vi os nu meget tvivlende overfor, at de vil kunne slippe afsted med!

Vi er derfor en gruppe borgere i Kalundborg, som fortsat står helt uforstående over for fyringerne i Center for Misbrug og Socialpsykiatrien. Ikke mindst efter reaktionerne på vores første åbne brev (6. marts/Nordvestnyt) og især efter nærlæsningen af det notat, som revisions- og rådgivervirksomheden Ernest & Young har udarbejdet over den økonomiske udvikling for centret i årene 2014-2017.

Den påpeger, at centret har haft store økonomiske udfordringer, fordi der har været tale om underbudgettering. Mange flere borgere, som skulle have hjælp og uforudsete udgifter. Det har slidt på økonomien, at der skulle betales for retssag(er), og selv om man har fået bevilget ekstra penge undervejs, så har de politiske sparekrav også høstet sin del af pengene. For at få en bedre økonomi er der også foretaget re-visiteringer af hjælpen til flere af borgerne.

Flere udsatte borgere

Et afgørende faktum er desuden, at der er mange flere borgere, som bliver visiteret  til Center for Misbrug og Socialpsykiatri, og stigningen har været stor i de seneste år, hvor der heller ikke har været nogen afgang på grund af, at vi lever længere.

Centret har siden 2015 haft en tilgang på omkring 45 personer om året, som har brug for hjælp/støtte, ifølge notatet fra Ernest &Young. Man påpeger også, at den store tilgang især til socialpædagogisk støtte ikke bare er en udfordring i Kalundborg men for alle kommuner.

 Derfor er det også et område, som Kommunernes Landsforening har sat fokus på.  Og som lokale politikere i Kalundborg også burde have på en konstruktiv måde. Fyringer løser ikke problemet med psykisk sårbare mennesker, de skal i stedet have den fornødne hjælp til at komme videre i livet, ellers risikerer vi let, at det bliver dyrt på den lange bane.

Allerede i februar 2017 gjorde centret politikerne opmærksomme på, at det ikke længere var muligt at overholde budgettet, og der ville være underskud på økonomien. Ifølge Ernest & Young, svarer overskridelserne af budgettet gennem de seneste år så nogenlunde til udgifterne til nye borgere. Så hvorfor er budgettet ikke blevet justeret, så det passer til virkelighedens verden?

Centret gør også opmærksom på overskridelsen i maj 2017, hvor underskuddet blandt andet er vokset på grund af en tabt retssag, og hvad sker der så?

Vi ved det ikke, måske var der mere fokus på kommunalvalget i november 2017. Ernest & Young refererer i det næste punkt i notatet til et møde i socialudvalget i januar 2018, hvor merforbruget nu lyder på 19.4 millioner kroner. Beløbet rummer både overførsler fra tidligere år (10.8 millioner kroner), tab af retssager, andre afregninger med videre. Og man griber til fyringer – der er ingen  dialog med medarbejderne.

Det er de mest psykisk sårbare, der kommer til at betale regningen i de kommende år. Underskuddet skal dækkes ind, og det tager tid. Gevinsten ved fyringerne hentes ikke hjem lige med det samme. Vi tror fortsat ikke, at indsatsen fra de 19 medarbejdere har været ligegyldig i hverdagen.

Vi tror heller ikke på, at der, som påstået af formanden for socialudvalget, Gitte Johansen, er ydet mere hjælp end visiteret. Det står der intet om i notatet, som Ernest &Young har udarbejdet. Hvor hun har udsagnet fra, kalder næsten på et svar.  

Og ansvaret, ja det flagrer – der er kun én lokalpolitiker, som indtil nu påtager sig et ansvar, og det er Niels Erik Danielsen (Ø). Det ville klæde de øvrige lokalpolitikere at komme med deres bud på den aktuelle situation og den udfordring, som de og vi som borgere står overfor.

Vi ønsker fortsat fyringerne annulleret. Vi ser gerne en konstruktiv debat blandt kommunalbestyrelsens ansvarlige politikere om, hvordan de reelle problemer på området løses – i samklang med de ansatte og med de borgere, der har behov for hjælp.

Kalundborg Kommune mangler ikke økonomiske muligheder for et budget, som afspejler de faktiske udgifter. Vi har en kassebeholdning på omkring 450 millioner kroner. Hjælpen skal gives efter behov og ikke efter fastlåste budgetter på et regneark, og vi mener, at vores velfærd skal måles på, hvordan vi behandler de svageste i vores samfund.

Elsebeth Berthelsen, Torben Berthelsen, Karen Boesen, Stig Nielsen, Susanne Uhre-Prahl, Kaj Buch Jensen, Peter Christiansen, Michael Augustine, Helle Christensen, Jesper Hjelm Kristensen, Bjarne Rose Pedersen, Hanna Vestenaa, Ulrik Vestenaa, Tommy Dinesen, Herman Hansen, Klaus Vig Ødegaard, Bettina Ødegaard, Henriette Thorkildsen, Liselotte Vistisen, Anders Povlsen, Claus Thorkildsen, Gerda Dinesen, Ole Jerichow, Lone Warming, Ole Agerbæk, Mona Hockerup Jensen,  Flemming Blarke, Anne Grethe Hansen, Hanne Sørensen, Willy Stig, Maja Hansen, Bettina Møller, Nina Larsen, Kirsten Pommer, Mia Reesen.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0