AnnonceLuk annonce
Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten om budgetforlig i Kalundborg.

26-09-2018

Læserbrev: Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten om budgetforlig i Kalundborg

Der er i Kalundborg indgået forlig mellem alle kommunalbestyrelsens partier om det kommende års budget. 

Kommunal økonomi er en svær størrelse, med regler, lofter og sanktioner udstedt af staten. Så selvom vi har 468,2 mio. kr. i kassen, er der langt hen ad vejen tale om penge som vi ikke må bruge til hvad som helst.

I forhold til driftsmidler og servicerammen (det som regeringen mener vi skal holde os indenfor) var der i årets forhandling ca. 1 mio. kr. som blå blok kunne gøre godt med og ca. 1 mio. kr. som rød blok kunne gøre godt med. Blå blok valgte en række mindre justeringer. Rød blok valgte at sikre midler til Folkeskolen. 

Forhandlingsprocessen havde en vanskelig start, men efter en pause på en dags tid og Gunver Jensens forsikring om, at rød blok var interesseret i at indgå forlig, men også et alvorligt spørgsmål til Martin Damm om han også var det, kom der gang i forhandlingerne.

PUNKTER VI GODT KAN LIDE I BUDGETTET

Nødvendige budgetjusteringer på Børn og Familieområdet samt på Voksenspecialområdet.

Midler til et forsøg i skoleåret 2019/2020 til en tolærerordning i fagene dansk og matematik i de 7 af kommunens 1. klasser med flest elever. Der afsættes 2,4 mio. kr. til forsøget.  For rød blok var det afgørende, at vi fik afsat flere midler til skolen. En fjerdedel af eleverne går i en privat skole og en fjerdedel har så dårlige karakterer, at de ikke kan komme videre på gymnasiet eller til en erhvervsuddannelse. Derfor mener vi skolen skal styrkes også selvom det kun er små midler der er afsat.  Vi ser det som en begyndelse på at hæve kvaliteten af undervisningen i vores folkeskoler - og vi vil fortsætte vort pres på blå blok for at afsætte flere midler til skolen i fremtiden.

Midler til:

·         Mobil blodprøvetagning

·         Sommerhustilbud til yngre demente

·         Heradøtrene

·         Kulturbus

·         Red Barnet

·         Fugledegaard

·         Musisk skole og Ungdomsskolen

·         Raklev idrætsanlæg

·         O​ptimering af demografipuljen til ældreområdet.

Anlæg af ny integreret daginstitution i Svebølle - et tiltag der vil give meget bedre fysiske rammer, bedre muligheder for overgangen til folkeskolen samt give muligheden for bedre normeringer end der hidtil har været i de to institutioner i Svebølle og Viskinge. 

Energibesparelser ved at gå over til LED-lys.

Cykelstier i Drøsselbjerg, Kirke Helsinge og mellem Havnsø og Føllenslev.

7 mio. kr. til konkrete initiativer i lokalsamfundene i 2019 og 2020. Puljen kan søges med henblik på gennemførelse af konkrete projekter.

En fuldtidsstilling pr. 1. januar 2019 under Jobcenteret til understøttelse og vejledning for at få etableret nye socialøkonomiske virksomheder i Kalundborg kommune.

Og en del mere!

PUNKTER VI IKKE SÅ GODT KAN LIDE I BUDGETTET

Der bliver ingen prisfremskrivning på varer og tjenesteydelser. Dette må dog ikke blive udmøntet som sparet løn eller nedlæggelse af stillinger.

Høng Kultur og Bevægelsespark bliver tilsyneladende dyrere end de planlagte 35 mio. kr. fra Kalundborg kommune og 10 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden. Derfor skal der afsættes 10 mio. kr. mere fra kommunekassen og søges om 5 mio. kr. i fonde. Men det kommer der ingen springhal af, som ønsket af Høng Gymnastikforening.

Nedsættelse af skatten på 0,2 %. Som dog ikke påvirker økonomien nævneværdigt. De mange penge som vi ikke må bruge, kan bruges til at dække det mindre provenu der kommer i kommunekassen ved skattenedsættelsen. Samtidig giver staten tilskud til de første 4 år. Og efterfølgende kan skatten sættes op til nuværende niveau uden at vi får en sanktion fra staten.

Niels Erik Danielsen, Enhedslisten Kalundborg. 

Gunver Jensen, Socialdemokratiet Kalundborg. 

Thomas Malthesen Hiorth, SF Kalundborg.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0