AnnonceLuk annonce
Snyder Kalundborg kommune med tallene?.

25-05-2018

Læserbrev:

Snyder Kalundborg kommune med tallene?

Den 24/4-2018 kunne man i Nordvestnyt læse at antallet af langtidssyge i Kalundborg kommune var styrtdykkede. Der er nu "kun" 71 personer der er langtidssygemeldte på sygedagpenge. Men er det den hele sandhed? og jeg syntes, i den forbindelse, at det kunne være interessant at få oplyst om dette tal også indeholder de personer som er langtidssygemeldte men som man har overført til den, væsentlig lavere, jobafklaringsydelse, for hvis disse personer ikke er talt med, så er tallet jo ikke korrekt og man prøver dermed at tegne et glansbillede af tingene som ikke er helt i tråd med virkeligheden.

Antallet af personer på jobafklaringsforløb er i voldsom stigning, hvilket kan, både ses at de tal der er oplyst til økonomiudvalget (13 flere personer på jobafklaringsforløb alene i de første 4 måneder af året), og selv socialrådgivere i fagforeningerne mærker en tydelig stigning, og antallet af personer i jobafklaringsforløb er nu oppe på 186 personer i slutningen af april. Er denne stigning og høje antal et udspring af at, som det omtales i artiklen, at det er en politisk ambition at nedbringe antallet af langtidssyge og dette så gøres ved en skrivebordsmanøvre hvor man flytter folk over i en anden pulje så det ser ud som om at tallet er nedbragt? og udmønter den politiske ambition sig i et direkte politisk diktat til jobcenteret om at antallet skal nedbringes? uden hensynstagen til at man faktisk har mulighed for at forlænge folks sygedagpenge i henhold til sygedagpengelovens § 27 stk. 3, hvis der er en lægelig vurdering på at man kan genoptag erhvervsmæssig beskæftigelse indenfor 134 uger (ja, det er over 2½ år) fra det tidspunkt hvor man revurderer sygedagpengene.

Jeg er, desværre, selv en af dem der er blevet overflyttede til et jobafklaringsforløb, frem for sygedagpenge, og dette er sket på trods af at jeg har flere lægelige udtalelser på at jeg, efter et genoptræningsforløb på 2 måneder, igen ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse sidst på sommeren. Alligevel fastholder jobcenteret at der ikke er et lægeligt skøn på at jeg vel kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet indenfor 134 uger. Undervejs i mit forløb har jobcenteret ændret begrundelsen for ikke at ville forlænge mine sygedagpenge 3 gange. Først var det fordi at min sygdom var uafklaret og tidshorisonten var usikker, da dette efterfølgende blev afvist i efterfølgende lægeattest og fysisk arbejdstest på Gentofte Hospital, hvor det, som nævnt, blev klarlagt at jeg skulle igennem en genoptræning på 2 måneder og at jeg ville kunne tilgå arbejdsmarkedet igen sidst på sommeren, ændrede man nu begrundelsen til at nu var det usikkert hvilken effekt jeg ville have af genoptræningen og at tidshorisonten for denne var ukendt, på trods af at min læge tydelig havde skrevet at den ville tage 2 måneder, og man behøves vel ikke at være nogen "Einstein" for at nå frem til at enhver form for genoptræning vil havde en gavnlig effekt ellers ville min læge jo nok heller ikke mene at jeg, efter genoptræningen, ville kunne tilgå arbejdsmarkedet igen. På trods af dette har jobcenteret valgt at fastholde deres afgørelse men nu har man så ændrede begrundelsen til at nu er mine behandlingsmuligheder ikke endelig afklaret og at min fremtidige arbejdsformåen afhænger af de sidste undersøgelser på Gentofte Hospital og så finder man stadigvæk ikke er der er et lægeligt skøn på at jeg kan genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger. Det er tydeligt oplyst til jobcenterer at min tilstand/sygdom er stabil og at jeg IKKE har brug for yderligere behandlingsmuligheder og at ved det den sidste undersøgelse på Gentofte blev det tydeliggjort at jeg ikke havde problemer ved fysisk anstrengelse. Jeg undres i den grad at der sidder så mange personer i den kommunale forvaltning som læser faktuelle oplysninger som fanden læser biblen, alt dette har man kunne få indsigt i hvis man havde indhentet oplysninger og journaler på Gentofte Hospital og fra de speciallæger som har behandlet mig, hvilket man skal ifølge sygedagpengeloven for at få sagen tilstrækkeligt belyst, men det har man ikke fundet nødvendigt, selv om at jeg har anket over dette punkt flere gange. Ligeledes har man nægtede at afholde et møde som jeg måtte flytte fordi at det faldt sammen med den fysiske test på Gentofte, for man sagde, at det var der ingen grund til at afholde, hvilket kraftigt antyder at sagen allerede var afgjort inden revurderingstidspunket, og man ønskede dermed ikke at jeg kunne risikerer at komme med oplysninger som gjorde at man ville blive nødt til at fortsætte med at give mig sygedagpenge, for det er jo imod de politiske ambitioner.

Jeg har selvfølgelig stillet disse spørgsmål til chefen for jobcenteret, Jens Folmand, ikke bare en, men 2 gange, første gang den 3/5-2018 og anden gang den 23/5-2018, men ikke uventet har jeg selvfølgelig ikke fået noget svar fra ham, nok fordi at han godt ved at det som han har oplyst til avisen nok ikke lige er den hele sandhed og at han dermed har et forklaringsproblem, hvilket kommunalbestyrelsen i øvrigt også har da de er bekendt med at de oplyste tal ikke indeholder de personer som stadigvæk er langtidssygemeldte, men er fjernet fra sygedagpenge og overført til et jobafklaringsforløb, mon ikke der bliver kø ved håndvasken, og Martin Damm river nok et regneark i stykker af bar raseri over at det ikke er lykkedes at narre borgerne ved at tegne et glansbillede af situationen som i den grad ikke er i tråd med virkeligheden.

Men en god ting er der da kommet ud af det her, for da der tilsyneladende sidder en masser DJØF'er i de kommunale forvaltninger der er klogere end lægerne og ved bedre end dem ved at drage deres udtagelser og lægelige kompetencer i tvivl og tilsidesætte disse, ja så har man da lige pludselig fundet ud af hvordan man kan afskaffe lægemanglen i landet, der er jo massere af kommunale sagsbehandlere der åbenbart er meget dygtigere en lægerne så man kan da bare tilbyde dem en lægestilling, men de vil nok, ligesom min egen læge blev det, blive stiktosset over at man ikke lytter til dem og i den grad drager deres lægelige kompetencer i tvivl, men sådan er det desværre blevet, ikke bare i min sag, men i sager over hele landet, der træffer man egne beslutninger stik imod de lægelige udtalelser.

Sluttelig vil jeg gerne pointerer at jeg ikke selv har valgt at blive syg, og det sidste jeg ønsker er at være på offentlig forsørgelse og derfor arbejder jeg selv meget målrettet på at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt, men når man nu har brug for systemet så syntes jeg også at man har krav på en saglig, seriøs og objektiv sagsbehandling, hvilket absolut ikke er noget man modtager i Kalundborg kommune hvor man har politisk ambitioner om at straffe borgerne økonomisk fordi at de bliver syge.

Morten Larsen

Margrethevej 6

4400 KalundborgFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0