AnnonceLuk annonce
Slut med Multihus for de unge

03-01-2021

Multihuset på Vestre Havneplads er nu fortid. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Lejeaftalen på Multihuset i Kalundborg er udløbet ved årsskiftet, derfor er det nu slut med et hus for de unge i Kalundborg Kommune. Nu skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til hvordan ungekulturen i kommunen fremover kan understøttes.

Siden 2014 har Multihuset for de unge i Kalundborg Kommune været beliggende på Vestre Havneplads i Kalundborg. Lejemålet er dog ophørt ved udgangen af 2020, og Kultur- og Fritidsudvalget skal nu beslutte, om midlerne fortsat skal bruges på at støtte og udvikle initiativer inden for ungekulturen i kommunen.

Multihus for unge blev i sin tid oprettet efter stort ønske fra de unge selv, om et fysisk mødested, hvor man kunne mødes om forskellige aktiviteter. Ønsket var et brugerdrevet hus, hvor det var de unge selv som både styrede og koordinerede aktiviteterne med hjælp med en daglig leder i huset, som var ansat 10 timer ugentligt. Huset har dog aldrig lykkedes fuldt ud med dette formål, og bruges i det daglige meget lidt.

Der har gennem årene været forskellige brugergrupper i huset, det seneste år har det dog været begrænset til en enkelt forening.

På udvalgets kommende møde har direktøren på området indstillet, at der

1.    fortsat afsættes midler til at igangsætte, udvikle og drive initiativer for unge

2.    igangsættes en proces sammen med relevante aktører – herunder også de unge – i forhold til at udvikle af initiativer for unge og dermed styrke ungekulturen i kommunen

3.    tilbageføres et beløb på 151.400 kr. (svarende til lejeudgiften) til kommunekassen

I budgettet for 2020 er afsat 551.400 kr. til drift af huset herunder til aflønning af den daglige leder, husleje og aktiviteter.

Administrationen anmoder om at nogle af midlerne i stedet bruges til at understøtte bibliotekernes indsatser på ungeområdet og til fortsat at skabe og udvikle ungeaktiviteter for unge derigennem. Fokus skal være på – i samarbejde med relevante aktører, at styrke mulighederne for initiativer til gavn for de unge og deres aktiviteter.

Restaurant eller kontor

Det er Michael Rasmussen, indehaver af Kalundborg rør-og Fjernvarmeteknik, som ejer ejendommen som bl.a. rummer Multihuset. Han oplyser, at han nu har kontaktet en ejendomsmægler, som skal finde en ny lejer til lokalet.

”Der er omkring 450 kvadratmeter, så jeg forestiller mig, at det kunne være interessant med en restaurant, et kontor eller måske kunne lokalet deles op i to til et par forretninger", siger Michael Rasmussen.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0