AnnonceLuk annonce
Skov spærret af på grund af ynglende havørnepar

05-06-2018

Skoven Marielund på østsiden af Tissø er lukket for offentligheden på grund af et havørnepar.

Af Jens Nielsen

Et havørnepar ved Tissø har for nyligt flyttet redde, men nysgerrige forstyrrer det ynglende par, og derfor er skoven nu lukket for offentligheden.

Et ørnepar ved Tissø har for nydeligt flyttet redde til skoven Marielund på østsiden af Tissø, tæt på sæbyvej (rute 219), men hele dette forår har der været et stort og nærgående publikum i skoven. Skovens lodsejer og den lokale repræsentant for Dansk Ornitologisk Forening har derfor henvendt sig til kommunen for at få afspærret omkring reden og dermed undgå at ørnene forjages på ny.

Derfor er skoven blevet afspærret

På landjorden er oprettet en færdselsfri beskyttelseszone fra reden på ca. 300 m, og at beskyttelsesperioden omfatter ørnenes primære yngletid, som minimum perioden 1. februar til 31. juli. Uden for yngletiden kan beskyttelseszonen indskrænkes til 100 m. omkring reden,

Plan, Byg og Miljø i Kalundborg Kommune har truffet en afgørelse om at lukke dele af skoven for adgang i tre år, dog med mulighed for at ophæve afspærringen inden da hvis ørneparret skulle flytte fra skoven igen. Afspærringen kan på den anden side fornyes efter de tre år, hvis dette skulle være aktuelt. Skovvejene vil være lukket med skiltning i yngletiden i årene 2018, 2019 og 2020,

Adgangsforbud anvendes typisk omkring ynglende ørnepar og andre fugle, da ynglefugle på deres reder er særligt følsomme overfor forstyrrelser. Ørnepar kan enten opgive yngleforsøget som direkte følge af forstyrrelser, eller krager og andre fugle kan benytte sig af at forældrefuglene skræmmes af reden og plyndre den for æg og unger.

Udover parret ved Tissø yngler havørnen i Kalundborg Kommune på Magleholm i Skarresø og i Snevris Skov på sydsiden af Saltbæk Vig.

I 2017 var der 92 ynglepar af havørn i hele Danmark, rekord siden havørnens genindvandring som dansk ynglefugl i 1996.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0