Skolerne er helt klar

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

COVID-19: Tirsdag meldte regeringen ud, at nu kunne flere elever og studerende vende tilbage til skolebænken, dog er det stærkt begrænset, hvor meget tid de forskellige elever fysisk må tilbringe på skolerne. Fx må elever fra 5. til 8. klasse kun mødes én gang om ugen på skolen – udenfor vel at mærke. Ligesom at afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser i Kalundborg Kommune kun må mødes hver anden uge til undervisning

Fra  mandag den 15. marts må flere elever og studerende igen komme i skole, men der er stadig mange børn og unge, der står tilbage med fortsat mange timer foran skærmen hjemme. I Kalundborg Kommune havde alle skoleledere onsdag formiddag møde om den nuværende situation, og hvordan man skal forholde sig til de forskellige restriktioner i forbindelse med COVID-19.

Michael Gravesen, der direktør for børn, skole og familieområdet hos Kalundborg Kommune fortæller efter mødet, at folkeskolerne i Kalundborg Kommune er klar til at tage imod flere elever i næste uge. 

”Det er jo en begrænset yderligere genåbning, hvilket der tages højde for i planlægningen på den enkelte folkeskole. Afgangseleverne i 9. klasse har fra næste uge blot fremmøde halvdelen af tiden. Den øvrige tid er fortsat fjernundervisning. Eleverne i 5. til 8. klasse har i næste uge fremmøde blot en enkelt dag om ugen. Derfor vil der på en række folkeskoler være såkaldt rullende fremmøde, hvor eksempelvis 6. klasse er der én dag, og 5. klasse en anden dag. Samtidig indretter de enkelte folkeskoler, inden for de nationale retningslinjer, også planlægningen af den fysiske undervisning af 9. klasserne lidt forskelligt og under hensyntagen til, at der er påskeferie om to uger,” fortæller han, og fortsætter: ”Der er en kraftig national opfordring til, at elever over 12 år lader sig teste ugentligt. Det er i den forbindelse vurderingen, at testkapaciteten er klar i næste uge og i øvrigt tilpasses undervejs i takt med den forventede øget genåbning. Der er en opmærksomhed på samtykke i forhold til eleverne – og derfor bedes forældrene også være opmærksom på henvendelser herom i løbet af den kommende tid.”

Helt konkret betyder de nyeste tiltag i forbindelse med COVID-19, at:

  • Højskoler og efterskoler kan åbne i hele landet fra 15. marts
  • Afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser i Østjylland, Sydjylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland kan vende tilbage til undervisning hver anden uge. En lignende model er allerede etableret i Nordjylland og Vestjylland.
  • Elever i 5.-8. klasse og ikke-afgangselever på ungdomsuddannelser i alle landsdele kan møde til udendørs undervisning én gang om ugen.
  • I grundskolen opfordrer man kraftigt personale og elever til at have et negativt testresultat ved fremmøde, der højest er 72 timer gammel. På ungdomsuddannelserne vil det være et krav.
  • På landets ikke brofaste øer kan grundskoleelever vende tilbage med 100 procent fremmøde efter samme model som på Bornholm.

Del