AnnonceLuk annonce
Politikere bekymrede for skole

12-09-2018

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Børn- og Familieudvalget afholdte møde onsdag den 5. september, og på mødet blev der orienteret om den aktuelle situation på Skolen på Herredsåsen til trods for, at dette ikke fremgik tydeligt på dagsordenen.

Selvom punktet Skolen På Herredsåsen ikke fremgik tydeligt på dagsordenen til Børn- og Familieudvalgsmødet, onsdag i sidste uge, da det var blevet lagt ind under det sidste punkt ’Gensidig Orientering’, og i referatet fra mødet således blev kaldt ’en orientering’, blev det alligevel diskuteret blandt politikerne på udvalgsmødet, da flere er bekymrede for skolen. 

Man skal tage bekymringer alvorligt

”Det var et rimeligt langt punkt, der blev diskuteret, og jeg bad om, at det blev taget til referat således, at folk kan se, at vi har diskuteret det i udvalget,” fortæller Thomas Malthesen Hjort (SF), der sidder i Børne- og Familieudvalget, og fortsætter:

”For fem år siden var Skolen På Herredsåsen kommunens absolutte stolthed på skoleområdet, det er den ikke længere, og det bekymrer mig da helt sikkert,” siger han.

Malene Grandjean (V) er også bekymret for netop, at så mange forældre er bekymrede og frustrerede over skolen. Det skal man tage alvorligt, mener hun.

”Noget af det, jeg var glad for ved vores diskussion på mødet i onsdags var, at vi kunne tale om vores bekymring for Skolen På Herredsåsen. Til trods for, at jeg selvfølgelig ved, at en del af de handlinger, der skal til, ikke skal foretages af os politikere, men administrativt, altså direktionen. Men det bekymrer mig, når jeg møder folk, der udtrykker deres klare bekymring, og når jeg læser om det i pressen. Vi alle sammen, på tværs af partier, har committed os til, at ville gøre noget ekstra for folkeskolen, og være ekstra opmærksomme på folkeskolen. Selvfølgelig bør man være bekymret uanset, om det er forældre eller undervisere, man skal tage følelsen af bekymring alvorligt. Og her møder følelse data. Man tager ikke folks følelser alvorligt, og man modargumenterer med data. Følelsen af at noget ikke fungerer, den er der uanset, hvad datamateriale kan sige, og så skal man gå nysgerrigt og undersøgende til værks i forhold til den følelse,” siger Malene Grandjean.

Tillid kan ligge på et lille sted

Gert Larsen (løsg.) er enig i ovenstående, og han tilkendegav til udvalgsmødet, at han ikke har samme opfattelse af situationen, som forvaltningen har. 

”Jeg fandt det mærkeligt, at det var sat under punkt under 13. Forvaltningen havde sin orientering, men efterfølgende var der også en lang snak omkring skolen.Jeg tilkendegav, at jeg ikke har samme opfattelse af situationen, som forvaltningen harMed den bekymring og frustration, jeg hører fra borgere alle vegne efterhånden - forældre, tidligere og nuværende lærere, må jeg blankt sige, at min tillid til ledelsen på den skole snart kan ligge på et meget lille sted. Nu har det her kørt længe nok, og vi er nødt til at forholde os til fakta. Det, der gør mig ked af det og betænkelig er, at det engang var den skole, hvor alle ville hen. Lærere stod på venteliste, elever og forældre valgte skolen til, og der må man sige, at et eller andet er gået helt galt siden, og undskyldningen med Folkeskolereformen holder ikke vand. Så ville det også være at se på andre skoler,” siger Gert Larsen, og fortsætter:

”Og skolen er jo ikke færdig med at bløde. Det, der nok chokerer mig rigtig meget er, at folk er bange for at melde ud. Det kan simpelthen ikke være rigtig, at folk skal være bange for at står frem og fortælle, at der er problemer.”

Opbakning til de nuværende ansatte på skolen

Kristine Vesterskov Olsen (S) er også bekymret for situationen, men mener, at man skal støtte op om skolen, i særdeleshed om de lærere og pædagoger, der arbejder deroppe, da det er hårdt for dem.

”Vi kan, som politikere, ikke blande os i personalesager, men vi kan støtte op om skolen. Det berører os selvfølgelig, og vi vil gerne hjælpe alt, hvad vi kan hjælpe med. Der er nogle dygtige og engagerede medarbejdere deroppe, det skal man ikke glemme, og dem skal vi støtte op om. Men vi bliver selvfølgelig ved med at følge op på det, indtil tingene fungerer,” siger Kristine Vesterskov Olsen. 

Kristian Kallenbach (V) har tillid til administrationen, og er glad for, at de handler.

Personale og forældre er bekymrede, og det er jeg selvfølgelig bekymret for, og det er administrationen også. Så vi er glade for, at de gør noget, og ikke bare sidder på hænderne,” siger han.

Formand ønsker ikke at udtale sig

Formand for Børn- og Familieudvalget, Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V)ønsker ikke at svare på TV-Kalundborgs spørgsmål, omkring situationen på Herredsåsen. Faktisk var han uforstående over for, at TV-Kalundborg valgte at kalde det 'situationen på Herredsåsen' til trods for, at der i referatet fra udvalgsmødet i sidste uge, står: "Orientering om situationen på Herredsåsen". Han vil i det hele taget ikke kommentere på sagen, da der, ifølge ham, ikke er noget nyt, siden, han udtalte sig til Nordvestnyt.

Mette Heidemann, der er direktør på Børne-, Skole- og Familieområdet fortæller, at man udover en trivselsundersøgelse, som hun satte i gang for noget tid siden, nu også laver en lederevaluering.

”Vi laver også en lederevaluering. Det bliver efter samme model, som vi plejer, så den netop kan sammenlignes med den, vi lavede i 2016. Vi vil gerne se, hvordan trivslen og stemningen er på arbejdspladsen,” siger Mette Heidemann. 

På spørgsmålet om, hvorvidt det ikke ville være en god idé at spørge forældrene til børnene, der går på skolen, og evt. forældre, der har haft børn på skolen, fortæller Mette Heidemann, at man allerede har lavet en forældretilfredshedsundersøgelse (Baseline undersøgelse) i forbindelse med implementeringen af LEAPS på Skolen På Herredsåsen.

Nægtet aktindsigt i forældretilfredshedsundersøgelse

TV-Kalundborg har i øvrigt bedt om aktindsigt i den Baseline undersøgelse (forældretilfredshedsundersøgelse), men er blevet nægtet dette, da der ifølge administrationen bl.a. er personfølsomme oplysninger, ligesom der ikke tidligere er blevet lavet en lignende undersøgelse, og derfor mangler man sammenligningsgrundlag. Ydermere er der tale om materiale, der er benyttet til at udarbejde en rapport, og som sådan derfor ikke er en endelig rapport. Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0