AnnonceLuk annonce
Røsnæs Skole lukkes

29-09-2016

Røsnæs Skole

Af Jens Nielsen jens@tv-kalundborg.dk

På baggrund af de seneste års nedgang i børnetallet for Røsnæs Skole lægger politikerne op til en nedlæggelse af Røsnæs Skole med virkning fra udgangen af skoleåret 2016/2017.

På baggrund af nedgang i børnetallet på Røsnæs Skole i Røsnæs skoledistrikt lægges op til en nedlæggelse af Røsnæs Skole med virkning fra udgangen af skoleåret 2016/2017.

Røsnæs Skole er på Børne- og Familieudvalgets møde d. 5. oktober, derefter skal sagen behandles både i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Børnetallet på Røsnæs er faldende, og elevtallet på Røsnæs Skole forventes i de kommende år at se således ud:

I 2016 vil der være 61 elever, i 2017 50 elever, i 2018 40 elever, i 2019 32 elever, i 2020 25 elever og i 2021 vil der være 9 elever i skoledistriktet, og det er ganske enkelt for lidt til at skolen kan holdes i live.

Der er iværksat en proces i samarbejde med Røsnæs Skole, som skal sikre, at forældre, personale og elever informeres om processen omkring nedlæggelse af skolen på en hensigtsmæssig måde. 

Skolebestyrelsen på Røsnæs Skole er blevet informeret på et møde d. 27. september. Personalet på skolen er informeret d. 28. september, hvor der også er lagt information ud til forældrene på skolens forældreintra.

For at sikre, at processen omkring elevernes overgang fra Røsnæs Skole til en ny skole i skoleåret 2017/2018 er inddragende i forhold til forældrenes ønsker, lægges der op til tre mulige modeller for dette, som sendes i høring:

1.    Alle nuværende elever på Røsnæs Skole fortsætter deres skolegang på Nyrupskolen fra skoleåret 2017/2018.

2.    Forældrene kan frit vælge den skole, de ønsker.

3.    Nuværende elever i 6. klasse på Røsnæs Skole fortsætter næste skoleår i 7. klasse på Skolen på Herredsåsen. De øvrige elever fortsætter deres skolegang på Nyrupskolen.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0