AnnonceLuk annonce
Skole giver møbler til Afrika

21-11-2019

Elevrådet på Kalundborg Friskole i gang med at læsse 60 borde og stole til Genbrug mod Syd onsdag morgen, som skolen donerer. Møblerne bliver sendt til Afrika inden længe. Foto: Gitte Korsgaard.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

På Kalundborg Friskole var Morgensang lidt anderledes onsdag morgen. Fire elever fra elevrådet fremlagde nemlig et meget vigtigt projekt, som Kalundborg Friskole er en del af – Genbrug til Syd, der donerer møbler til Afrika  

Børnerettighedsdagen er den 20. november, og i år fejrer man 30 års jubilæum. Det passer fint med, at eleverne på Kalundborg Friskole, på denne dag, læssede 60 borde og stole i en af Genbrug til Syds (GTS) ladvogne, der senere sender møblerne af sted til børn i Afrika. På Kalundborg Friskole blev det nemlig besluttet, for noget tid siden, at man skulle støtte GTS, og lærer Helle Møller Poulsen, der står for elevrådet på skolen, tog teten sammen med pedel Steen Hansen og selvfølgelig elevrådet. Fire repræsentanter fra elevrådet, formand Olivia Kristiansen, næstformand Asger Sørensen, Alma Ødegaard og Emilie Guldberg fra 9. og 7. klasse fremlagde onsdag morgen til morgensang, hvad hele projektet gik ud på for resten af skolen. De havde alle gjort sig tanker om, hvad det betyder, at man genbruger samt giver til dem, der ikke har så meget.

”Det er et vigtigt projekt både fordi, man hjælper andre, der ikke har så meget, men også tænker på miljøet ved at genbruge,” siger Asger Sørensen, og bliver suppleret af Alma Ødegaard: ”Bordene og stolene fejlede jo egentlig ikke noget, da vi fik nye, og så er det jo rigtig fint, at de, der ikke har så meget, kan bruge dem. Vi håber også, at andre skoler vil gøre det samme.”

De fire elever fra elvrådet var alle enige om, at tingene bliver sat i perspektiv, når man ser, hvad skoleleverne fx har i Afrika.  

”Så ved man lige pludselig, at man har det ret godt,” siger Olivia Kristiansen, og Emilie Guldberg er enig: ”Det er sundt at se, at andre ikke altid har det ligesom en selv.” 

Kort efter morgensang og den fine præsentation af projektet, ankom Ole Olsen, der er frivillig leder af nødhjælpsdepotet i Næstved for Genbrug til Syd (GTS), til Kalundborg Friskole, hvor han skulle hente 60 borde og stole. Alt sammen noget, der skal sendes til Afrika inden længe.

GTS begyndte med, at man sendte , tøj, ting og møbler til Østeuropa, og nu er det altså også Afrikas tur. De indsamler møbler, hospitalssenge, computere, cykler, tøj og mange andre ting, og i dag samler de faktisk ind på hele Sjælland. De sender containere fra nødhjælpsdepotet i Næstved til Afrika. Normalt sender de omkring 14 containere af sted, men når der er travlt 20. I år når de dog at sende 30 containere af sted. De har bl.a. sendt otte containere til flygtningelejre i Tyrkiet, og de sender pt. til godt tyve lande. Størsteparten modtager de fra kommuner, regioner, hjælpemiddelcentraler, skoler osv., men også private afleverer ting til dem.

Ender ikke i de forkerte hænder

GTS stiller krav til dem, der modtager fra dem. De kræver dokumentation for, hvad tingene skal bruges til, så det ikke ender i de forkerte hænder. De frivillige er også af sted to gange om året, hvor de rejser forskellige steder hen og kontrollerer, at det de sender ender, hvor det skal. 

”Vi bliver kontaktet mht., hvad der er brug for, og det bliver så sendt, og vi følger op på sendingen, så vi ved, at den ender i de rigtige hænder. Vi er udelukkende frivillige, 15 stk., der sørger for, at få tingene til at glide. Vi modtager en hel del fra skoler, og det er jo dejligt. Jeg skal fx til København i december, hvor jeg skal hente omkring 120 skoleborde fra tre skoler,” fortæller Ole Olsen.

FN’s verdensmål

Elevrådet fortalte også kort om FN’s Verdensmål til morgensang, hvor man talte om de 17 konkrete mål, men også om, hvad mål nr. 18 burde være, hvis der var et. Eleverne var enige – ingen krig og korruption som det 18. verdensmål.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Om Genbrug til Syd

Genbrug til Syd er en pulje, der giver støtte til forsendelse af doneret, brugt udstyr fra Danmark til udviklingslande. Det danske udstyr bruges på forskellige måder til at skabe udvikling blandt verdens fattige. Midlerne er en del af den danske udviklingsbistand.  Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0