AnnonceLuk annonce
Ansatte på grådens rand

03-01-2017

Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

De ansatte på Ydelseskontoret i Kalundborg Kommune har været igennem en hård tid, men nu er der lys forude. Jobcenter Kalundborg og Ydelseskontoret under Borgerservice er blevet lagt sammen, og snart kommer de også til at sidde samme sted, hvilket skal lette arbejdsprocessen for alle involverede.

Sidste år blev et par ansatte fra Ydelseskontoret i Kalundborg interviewet i forbindelse med deres arbejdsmiljø, og det stod ikke godt til, da flere var langtidssyge i det lille team, samt teamlederen pludselig manglede.

”Det lyder forfærdeligt at sige, men man bliver nærmest immun over for gråd. Jeg er næsten ved at kaste op over, at mine kolleger hele tiden er på grådens rand. Man tør næsten ikke længere spørge ind til dem, fordi man er bange for, at de bryder sammen, og man selv følger med,” siger en ansat, der arbejder på Ydelseskontoret i Kalundborg til HK Kommunalbladet og fortsætter:

”Vi bruger næsten dobbelt så lang tid på hver enkelt borger, og sagsbehandlingstiden stiger. Det er svært at hyre en vikar ind, fordi der er så meget, der skal læses op på og efterfølgende tolkes og vurderes. Derudover rejste vores teamleder for cirka halvandet år siden, og siden har vi ikke haft den faglige sparring, vi har haft brug for. Vi har været så udbrændte, at det har været svært selv at prioritere, hvilke opgaver vi skulle få brugt med, og hvilke vi måtte lade sejle.”

Jens Folman, der er arbejdsmarkedschef ved Kalundborg Kommune, og nu fra 2017 også chef for de ansatte på Ydelseskontoret forstår problematikken, og er også i gang med at gøre noget ved problemerne.

”Det er fint, at der bliver sat spot på udfordringerne, og der har været og er udfordringer, og dem kigger vi selvfølgelig på. Der er tale om problemer, der har været på et tidspunkt, hvor de ikke er mine medarbejdere, men jeg noterer mig selvfølgelig, hvad problemerne er, og så forholder vi os til dem,” siger han og fortsætter:

”Det her handler ikke kun om kontanthjælpsloftet, men om en manglende leder, og i kølvandet på det, tre langtidssygemeldinger i et lille team. Det er klart, at det ikke holder. Men nu er Ydelseskontoret kommet under Jobcentret, og vi har i den forbindelse lavet en grundig afdækning af, hvad vi skal tage højde for i den forbindelse. Tillidsrepræsentanten har været tæt inde over hele processen, og vi har haft gode snakke med medarbejderne, hvor vi har fortalt dem, hvordan vi griber opgaven an. De har klart haft en form for medindflydelse på processen. I sidst ende er det mig, der træffer en beslutning, men det er vigtigt for mig at høre deres holdninger inden da. Medarbejderne har netop sagt, at det er vigtigt for dem, at vi fysisk sidder sammen, og det har vi lyttet til. Fra 1. januar hører Ydelseskontoret under jobcentret, og ultimo februar, hvis alt går vel, skulle vi gerne fysisk sidde sammen. I hvert fald her i begyndelsen af 2017.”

Jens Folman fortæller endvidere, at der er stort fokus på faglig ledelse og sparing. Dvs. fremover kommer kontanthjælpsmedarbejdere til at sidde i kontanthjælpsteamet, det samme gør sig gældende for sygedagpengemedarbejdere osv., for netop at optimere arbejdsgangen for alle parter.

”Qerim, der leder kontakthjælpsteamet har stor erfaring, og han har forholdt sig meget aktivt til, hvad medarbejderne netop har efterspurgt, hvilket bl.a. er en leder med erfaring, som de kan sparre med. Vi forsøger altså at tage højde for, hvad medarbejderne giver udtryk for, at de gerne vil have. Nu skal vi bare have logistikken til at gå op. Jeg synes selv, at vi har haft en god proces, hvilket jeg også hører tillidsrepræsentanten sige. De ’nye’ medarbejdere i teamet skal indlemmes i gruppen så hurtigt som muligt, og det lader sig sagtens gøre,” siger han.

I øvrigt vandt Jobcentret prisen sidste år som den bedste kommunale arbejdsplads i kommunen, og det er af stor betydning for Jens Folman, at medarbejderne trives.

”Det kommer ikke til at ske ’over night’, men det er målet. Trivsel og produktion er to forhold, der går hånd i hånd. Det er i virkeligheden helt banalt,” konstaterer han.

’Skideballernes holdeplads’

Udover at arbejdsgangen er en væsentlig faktor for dårlig miljø, er presset på sagsbehandlerne også vokset, fordi de ofte kaldes alverdens skældsord af borgerne, der kommer på kontoret.

”Vi har virkelig været skideballernes holdeplads, og det er helt sikkert blevet værre. Man kan godt mærke, at lunten er kort. Og det er ikke for at undskylde nogen, men man ved jo også, at tonelejet kan være anderledes, når man er presset,” siger medarbejderen fra ydelseskontoret i Kalundborg til HK Kommunalbladet.

Mere end to ud af fem af de adspurgte i HK’s rundspørge har været udsat for trusler, og næsten 11 pct. har fået trusler om vold.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0