AnnonceLuk annonce
Situationen på dagtilbud- og skoleområdet.

24-03-2020

Læserbrev:

Situationen på dagtilbud- og skoleområdet

Vi står i en helt særlig situation på grund af corona-smitten – en situation der kan trække ud i mange uger endnu. Vi ved nu, at nedlukningen af offentlige institutioner, herunder daginstitutioner og skoler, forlænges frem til d. 13. april. Det er en svær tid at navigere i, da tingene ændrer sig fra dag til dag, men I gør alle et kæmpe stykke arbejde.

To ting er vigtige at huske; vi skal følge anvisningerne fra regeringen og sundhedsmyndighederne, og vi skal udvise samfundssind. Det at vise samfundssind indebærer bl.a., at vi i denne krisetid er klar til at løfte i flok. På den baggrund har Forhandlingsfællesskabet (alle fagforeninger på det offentlige område) i drøftelser med KL indgået en fælleserklæring, hvor vi fagforeninger midlertidigt er gået med til at ophæve faggrænserne, så ansatte kan melde sig (frivilligt) til at varetage andre opgave, end de normalt er ansat til. Dette er bl.a. sket under den forudsætning, at indsatsen foregår under grundprincipperne i den danske arbejdsmarkedsmodel. Vi skal alle hjælpe til med at finde gode løsninger, der sikrer den nødvendige fleksibilitet og tryghed i den svære situation vi står i.

                     

Dette gælder også i Kalundborg Kommune. HovedMEDudvalget i kommunen holdt et skype-møde i fredags, hvor det blev aftalt at sende et brev ud til alle kommunens medarbejdere Brevet tager udgangspunkt i den fælleserklæring, som KL og Forhandlingsfællesskabet udsendte i fredags. Konkret betyder aftalen, at pædagoger eller medhjælpere ansat i en daginstitution f.eks. kan komme til at arbejde i en døgninstitution i stedet. Eller at der – på lidt længere sigt, når der måske opstår mangel på folk i sundhedstjenesten – f.eks. kan indsættes pædagoger eller lærere til at påtage sig opgaver her. I første omgang opfordres hjemsendte medarbejdere på de respektive områder til at melde sig frivilligt, men hvis situationen udvikler sig, kan også medarbejdere, som p.t. er hjemsendt til at arbejde hjemmefra, blive en nødvendig arbejdskraft på de udsatte områder

Vi vil gerne sende et klart signal om at vi bakker op om denne fælleserklæring, og opfordrer alle vores medlemmer, der kan og vil, til frivilligt at melde sig til at løse eventuelle opgaver der måtte komme på andre områder end hvad man normalt er vant til at arbejde med.

Vi vil sørge for, at der bliver indgået en lokal aftalte i Kalundborg Kommune, der fortæller under præcist hvilke vilkår, dette arbejde skal finde sted. Det er f.eks. vigtigt at få klarlagt, hvad en medarbejder kan påtage sig af opgaver og hvad man ikke kan påtage sig, afklaring omkring eventuel honorering etc.

Tusind tak for den indsats I allerede yder, og pas rigtig godt på Jer selv derude!

Med venlig hilsen

Bertha Langhoff Hansen                        Karen Sørensen                       Dorthe Isager

Formand                                                   Kredsformand                             Sektorformand

BUPL Midtsjælland                                  Kalundborg Lærerkreds              FOA Vestsjælland


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0