AnnonceLuk annonce
​​​​​​​Sirenerne testes onsdag klokken 12

04-05-2020

Foto: Colourbox

Traditionen tro er den første onsdag i maj dagen, hvor sirenevarslingssystemet testes med lyd over hele landet. Der er altså ingen sammenhæng med den aktuelle situation med Corona, når sirenerne lyder onsdag kl. 12.

Hver nat testes sirenevarslingssystemet uden lyd. Men én gang om året skal systemet også testes med lyd. Siden 1994 er det sket på den første onsdag i maj kl. 12, oplyser Vestsjællands Brandvæsen i en pressemeddelelse.

Sirenevarslingssystemet kan umiddelbart virke både omstændeligt og utidssvarende, men sirenerne er fortsat et meget vigtigt redskab for det danske beredskab.

I dag bruges sirenerne typisk i tilfælde af voldsom røgudvikling fra en brand eller udslip af farlige stoffer. På landsplan er der opsat 1.078 sirener i byområder med flere end 1.000 indbyggere, og sirenerne kan høres af cirka 80 procent af befolkningen. I områder uden for sirenernes rækkevidde kan politiet varsle med mobile sirener.

Der har i det seneste år ikke været brug for at tænde sirenerne i forbindelse med røgudvikling af en brand i Vestsjællands Brandvæsens område som dækker Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø Kommuner.

Sirenevarslingen signalerer, at borgerne skal gå indenfor, lukke døre og vinduer. Herefter bør man afvente yderligere information hos DR og TV 2.

Og så er der én vigtig ting, man ikke skal gøre – hverken onsdag middag, eller når sirenerne lyder for alvor:

Det er vigtigt, at man ikke ringer 1-1-2, da det kan blokere for livsvigtige opkald. Man bør kun ringe 1-1-2, når man har akut brug for brandvæsen, ambulance eller politi, oplyser Vestsjællands Brandvæsen.

Under testen på onsdag vil der lyde tre signaler:

  • Varslingssignalet lyder: Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og falder langsomt. Tonen lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder
  • Varslingssignalet gentages: Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet
  • Afvarslingssignal: Efter yderligere cirka tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang, ensartet tone, som varer 45 sekunder

Har man oplysninger om eller spørgsmål til sirenernes placering, funktion, dækning, lyd eller lignende, skal man kontakte Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, og altså ikke beredskab eller politi.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0