AnnonceLuk annonce
Satser på, at Raklev Skole forbliver

29-05-2019

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Mandag var der møde på Raklev Skole, hvor skolebestyrelsen havde inviteret Børn- og Familieudvalget samt borgmester, Martin Damm til at snakke om skolens fremtid, fordi de længe har været bekymret. Ifølge skolebestyrelsen var mødet imidlertid en positiv oplevelse, hvor fire politikere samt skolebestyrelse og et udsnit af lærere deltog.  

I Raklev har man længe været bekymret for Raklev Skoles fremtid, ikke blot skolebestyrelsen, men store dele af lokalsamfundet forstår ikke Kalundborg Kommunes håndtering af sagen omkring skolen. Raklev Skole har haft mange ubesvarede spørgsmål i forbindelse med implementeringen af LEAPS på Skolen På Herredsåsen (SPH). Raklev Skoles elever skifter netop til SPH, når de når 7. klasse, og derfor har man bl.a. været bekymret for, at SPH nu er i gang med at indføre en helt anden læringsform, men bekymringen er i høj grad også gået på, hvorvidt man vil lukke Raklev Skole, som følge af implementeringen af LEAPS på SPH.

”Det var et rigtig godt møde, og vi havde klart indtryk af, at man lyttede til, hvad vi havde at sige.Vi havde brug for det møde, da ingen har fortalt os, hvad der sker, hele processen har været meget mærkelig, og vi har måtte læse det via medierne. Vi har været meget bekymret for, om de ville lukke Raklev Skole, men efter det her møde, har vi en tro på, at vi kommer til at fortsætte som en selvstændig skole, som vi alle ønsker. Vi vil derfor blive meget forundret, hvis det ikke er tilfældet. Det er selvfølgelig ikke de fire, der træffer valget alene, men derimod alle i Kommunalbestyrtelsen, men vi fik den klare opfattelse af, at vi fortsat skal være selvstændige her på Raklev Skole, hvilket vi er glade for,” fortæller Troels Johansen, der sidder i skolebestyrelsen på Raklev Skole.

Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), der er formand for Børn- og Familieudvalget, er enig: ”Det var et godt møde, og helt grundlæggende er der jo ikke nogen, der ønsker at Raklev Skole ikke skal bestå, det er mere et spørgsmål om model, og der har vi så hørt på, hvad Raklev mener. Det er altid godt at mødes og snakke om tingene.”

Troels Johansen fortæller endvidere, at de nu ikke længere er bekymrede for, hvad LEAPS projektet betyder for eleverne på Raklev Skole, der evt. senere skal på SPH.

”Vi er ikke længere bekymrede for LEAPS, for i virkeligheden kører Raklev Skole allerede efter flere af de principper, som LEAPS går ud på, vi kalder det bare noget andet,”  siger han.

Mange bekymringer

Men netop hele processen omkring LEAPS projektet i Kalundborg har skabt undren, ligesom bådeskolebestyrelse, MED-udvalg, lokale foreninger samt Kalundborg Lærerkreds, alle i et længere stykke tid, har været skeptiske over for måden, hvorpå man har håndteret sagen om, hvordan indførelse af LEAPS på SPH vil påvirke Raklev Skole. Ydermere hele processen i forbindelse med LEAPS, og hvorvidt en privat fond skal blande sig i kommunens skolepolitik. På den baggrund har de alle sendt et høringssvar til kommunen i forbindelse med fremsendte høringsforslag.

Skolebestyrelsen på Raklev skole skriver bl.a.: ”Vi forventer, at Raklev Skole forsætter som hidtil. Raklev skole skal ikke være en afdelingsskole under KATA fonden, alias Skolen På Herredsåsen. Vi skal drives af de folkevalgte politikere, som forældrene har valgt. Samme forældre har et stort ønske om frit skolevalg efter 6. klasse, så de kan vælge mellem Nyrupskolen og Skolen på Herredsåsen.

Kalundborg Lærerkreds skriver ligeledes, at det er helt uhørt, at KATA-Fonden skal have indflydelse på skolestrukturen i Kalundborg Kommune:”Kalundborg Kommune burde have afsøgt denne vinkel, inden man tilsluttede sig for projektet. Det har aldrig været drøftet – i hvert fald ikke så det er kommet på den politiske dagsorden eller til Raklev Skoles kendskab, før man på B&F-udvalgets dagsorden d. 6. marts 2019 kan læse KATA-Fondens tilkendegivelser.”

Karl-Åge Hornshøj Poulsen kan imidlertid berolige med, at KATA-Fonden under ingen omstændigheder bestemmer kommunens skolepolitik.

”KATA-Fonden har absolut ingen indflydelse på kommunens skolepolitik. Det er politikerne, der har ansvaret, og inden andre. De har stillet midler til rådighed, og vi er meget glade for, at KATA-Fonden bakker op om projektet,” understreger han.

MED-udvalget skriver ydermere: Udvalget er af den opfattelse, at indførelsen af LEAPS anvendes til en lukning af skolen. Det er medudvalgets opfattelse, at hvis dette var ønskeligt, skulle man igangsætte en skolestrukturdebat på tværs af kommunen, da flere andre skoler har elevtal, der er væsentlig mindre end Raklev Skole.” Også Raklev Gymnastik og Idrætsforening (RGI) er bekymrede, og skriver:”… Vi anbefaler derfor en model, hvor det sikres, at elever i Raklev Skoles geografiske skoledistrikt til og med 6. klasse fortsat undervises samlet på de fysiske lokaliteter på Raklev Skole. Skal dette være anderledes, anser vi det som en ændring af skolestrukturen og forventer en høring og debat om dette.” 

Kalundborg Lærerkreds mener, at høringsmaterialet ikke er på et oplyst grundlag, og at det er helt uacceptabelt, at man ikke spiller med åbne kort.

”Vi ser, at der er modstridende oplysninger, mangelfulde oplysninger og manglende åbenhed. Der står, at Kalundborg Kommune ønsker, at bevare de små skoler og at B&F-udvalget ikke ønsker at åbne for en ændring i skoledistrikterne. Samtidig forelægges model 1 og 2. Fakta er, at model 1 og 2 er en nedlæggelse af Raklev Skole, jf. det juridiske grundlag for de foreslåede ændringer… Det er helt uacceptabelt, at man ikke spiller med åbne kort. Model 1 og 2 reelt er en nedlæggelse af Raklev Skole, og politikerne må forholde sig til, hvorvidt Kalundborg Kommune er i gang med en skolenedlæggelse…”

Undrer sig over processen 

Raklev og omegns lokalråd (ROL) hæfter sig særligt ved Raklev Skoles betydning for lokalområdet, og er bekymret for, at hvad det vil betyde, hvis skolen bliver lukket. Ydermere undrer de sig over processen omkring LEAPS De skriver bl.a., at det er en proces, der efterlader ROLs bestyrelse med spørgsmål, undren og bekymring: ”Hvem har taget beslutningen om at indføre LEAPS i Kommunen eller på SPH? ROLs bestyrelse finder, at den mørkelagte og ”personfraværende” proces er yderst kritisabelt. Vi har en privat fond, der principielt bestemmer kommunens skolepolitik. Vi kan ikke se, hvor Børn- og Familieudvalget , KB og/eller administration har diskuteret indførelsen af LEAPS, altså før det blev indført. ROLs bestyrelse finder, at den politiske proces vedrørende LEAPS på SPH og Raklev skole er under al kritik – totalt fravær af gennemsigtighed – ingen mulighed for at diskutere principper for indførelsen, manglende mulighed for at lokalisere hvem, der tog beslutningen om LEAPS. ROLs bestyrelse er yderst bekymret for, om den nidkærhed, et flertal i Kommunalbestyrelsen lægger for dagen i forfægtelse af LEAPS og mørklægningen af samme, vil være endnu et slag mod en nødlidende folkeskole i Kalundborg kommune.”

Karl-Åge Hornshøj Poulsen er klar over, at man i dag måske nok ville have grebet processen anderledes an, men han fortæller, at man i Kalundborg netop har et meget decentralt skolesystem, og skolerne dermed råder over nogle penge selv. SPH valgte at bruge penge på LEAPS, fik støtte fra KATA-Fonden, og talte derefter med direktionen om en pulje, der netop kan bruges til uddannelse, og den fik de bevilliget. 

Raklev Skole var hele tiden med

Endelig undrer MED-udvalget på Raklev Skole sig også over, at man ikke fra begyndelsen har tænkt Raklev Skole ind i LEAPS projektet: ”Vi synes, det er tankevækkende, at Raklev skole ikke fra begyndelsen af projektperioden var medtænkt i LEAPs projektet.”

Karl-Åge Hornshøj Poulsen kan imidlertid også bekræfte, at man havde tænkt på Raklev Skole, blot på et senere tidspunkt. ”Man havde faktisk også tænkt Raklev Skole ind i LEAPS projektet dengang, men man ville tage det på et senere tidspunkt, men det skulle man nok have gjort tidligere, fordi der netop, forståeligt nok, hurtig kan opstå spørgsmål og misforståelser," siger han.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0