AnnonceLuk annonce
Sammen er vi stærkere

03-09-2020

kontakt@tv-kalundborg.dk

Gennem Kompetencecenter Sjælland, i daglig tale KCS, arbejder fire Sjællandske forsyningsselskaber, Kalundborg Forsyning, Ringsted Forsyning, Faxe Forsyning og Odsherred Forsyning sammen om at lave fælles udbud og indkøb, tilbyde mere uddannelse til medarbejderne, samt undersøge potentialet på fælles IT-løsninger. Samarbejdet går så godt, at selskabets aktiviteter er blevet udvidet her i år 2020.

”Et godt eksempel er de stigende omkostninger til analyser og prøvetagning på vand- og spildevandsområdet. Vi har netop gennemført et fælles laboratorieudbud via KCS, for at få mere volumen i udbuddet, så det bliver attraktivt for leverandørerne at byde ind med nogle gode priser, siger direktør i Kalundborg Forsyning,” Hans-Martin Friis Møller.

Forsyningsbranchen på Sjælland har de seneste år set en række fusioner, hvor lokale forsyningsselskaber har slået sig sammen til én stor forsyning med flere ejerkommuner. Denne mulighed har også været oppe at vende i de fire KCS Forsyninger: Kalundborg, Faxe, Ringsted og Odsherred, men i alle fire kommuner, har det politiske bagland valgt at bibeholde det lokale forsyningsselskab.

Udover fælles indkøb og udbud, lægger KCS-samarbejdet stor vægt på videndeling i en teknisk og økonomisk kompleks branche. F.eks. afholdes der temadage, hvor driftsfolk eller ingeniører kan udveksle erfaringer på nørdede emner som renseanlæg og pumpestationer, ligesom der er flere specialistnetværk og kurser, der udbydes til medarbejderne i de fire Forsyninger via KCS. - På den måde hjælper vi hele tiden hinanden med at blive stærkere, og løfte kompetenceniveauet blandt medarbejderne. Vi kan sagtens arbejde sammen og opnå stordriftsfordele, uden at fusionere, lyder det enstemmigt fra direktørerne i de fire forsyningsselskaber.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0