AnnonceLuk annonce
Samler de socialpsykiatriske tilbud

30-10-2019

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Det er besluttet, at man samler de socialpsykiatriske tilbud i den nordlige del af kommunen for, at skabe en bedre og mere sammenhængende socialpsykiatrisk indsats til gavn for brugerne af de socialpsykiatriske tilbud. Det skriver formand for Socialudvalget, Gitte Johansen (V) i en pressemeddelelse. 

Den borgerlige gruppe har, i budgettet, valgt at afsætte midler til, at personale og aktiviteter fra fire teams inden for de socialpsykiatriske tilbud samles på en matrikel på Nørre Allé. Den nye aktivitets- og personalebase Nord vil rumme værested, gruppeforløbsfaciliteter, mødelokaler, arbejdspladser m.m. 

”Som led i fremtidens Socialpsykiatri har der været foretaget en vurdering af, hvilke rammer i Kalundborg Nord, der er bedst egnet til formålet. Beslutningen om at anbefale Nørre Allé bliver taget efter nøje overvejelser, dialog med brugere og pårørende, indspark fra fagprofessionelle og indhentning af erfaringer fra andre kommuner. Resultatet af de mange sonderinger har ledt til en række konklusioner, der peger på, at det er en rigtig beslutning, at flytte lokalitet for det socialpsykiatriske dagtilbud,” skriver formand for Socialudvalget, Gitte Johansen (V) i en pressemeddelelse. 

Gitte Johansen, Anne-Marie Hansen (DF) og Anita Winther (K) fortæller endvidere i pressemeddelelsen, at bygningerne på Nørre Allé er i fin stand, og vil kunne skabe meget fine rammer til brugerne, pårørende og ansatte. Ligesom, at stedet ligger centralt i byen, og vil give en øget tilgængelighed for brugerne.

Erfaringer taler for at samle socialpsykiatriske tilbud

Erfaringer fra fx Næstved og Silkeborg peger på, at det er en gevinst at have socialpsykiatri og distriktspsykiatri det samme sted. Synergieffekten ved at have forskellige indgange til psykiatrien placeret det samme sted, har vist sig at være gavnlig for borgerne.

”Vi arbejder for, at alle borgere får en god støtte og i særdeleshed, at også unge mennesker modtager lige præcis den hjælp, der skal til for at sikre, at de ikke på sigt bliver til klienter i socialpsykiatrien, men i stedet får en permanent tilknytning til arbejdsmarkedet, fx gennem uddannelse. Ved at flytte under samme tag som Distriktspsykiatrien på Nørre Allé vil vi understøtte og styrke samarbejdet mellem den kommunale socialpsykiatri og den regionale distriktspsykiatri - både i kraft af kendskab og naboskab. Den tættere relation vil være værdifuld for både fagprofessionelle og borgere. Vi er overbeviste om, at det medvirke til et mere sammenhængende borgerforløb på tværs af sektorer,” står der i pressemeddelelsen.

Følelser i klemme 

De tre medlemmer af Socialudvalget skriver endvidere, at de er klar over, at der er mange følelser i klemme i forhold til at flytte fra Minihøjskolen. 

”Men bygningerne ikke længere i en stand vi kan byde borgere og medarbejdere. Nogle peger på, at området ved Minihøjskolen er er trygt, roligt hjørne af byen, men i løbet af kort tid vil området skifte karakter når blandt andet Campusområdet begynder at tage form. Det har været en overvejelse, da vi har en ejendomsstrategi, der siger, at vi skal bruge egne bygninger, og den valgte løsning vil, på sigt, blive dyrere grundet lejeudgiften. Det er dog vurderingen, at det, på baggrund af ovenstående argumenter, vil være en optimal løsning, at flytte til Nørre Allé,” siger Gitte Johansen.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0