AnnonceLuk annonce
Samarbejdet er ikke eksisterende

05-02-2019

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Borgmester Martin Damm (V) har på vegne af Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Venstre opsagt budgetaftalen, aftalen fra gruppeformandsmødet og tillægsaftalen for vejen (Raklev - Herredsåsen), fordi rød blok har brudt aftalen. Dette er rød blok meget uforstående over for, da de ikke mener, at de har brudt nogen aftale.

Budgetaftalen, som en enig kommunalbestyrelse vedtog i efteråret sidste år, er nu fortid. Det er konsekvensen af kommunalbestyrelsesmødet i sidste uge. Borgmester Martin Damm (V) har netop opsagt aftalen på vegne af Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Venstre - til stor undren for den røde blok.

”Martin Damm giver udtryk for, at rød blok har brudt budgetaftalen. Men reelt var der ikke truffet en beslutning om linjeføringen, hverken i Teknik og Miljø Udvalget eller i Kommunalbestyrelsen. Vores forslag gik alene på at få en høring og dermed inddrage borgerne, så vi på et oplyst grundlag kunne træffe en kvalificeret beslutning om vejens placering. Derfor var det ikke et brud på budgetaftalen. Vi havde ellers forventninger til et bedre samarbejde i Kommunalbestyrelsen bl.a. efter indførelse af gruppeformandsmøderne. Måske har disse gruppeformandsmøder, blot været et skalkeskjul, for den kontrol og styring, som borgmesteren åbenbart har et stort behov for,” siger Niels Erik Danielsen (Enh.).

Martin Damm (V) mener derimod, at det er soleklart, at den røde blok er rendt fra sin aftale.

”Den 14. 1. indgår vi aftalen om trafiksikkerhed, der er kendt af de fleste. Når så punktet kommer på til Kommunalbestyrelsesmøde, stemmer de imod. De stemte imod det, de havde indgået en aftale om, og når man gør det, giver det jo ikke en mening at lave politiske aftaler. Gruppeformændene aftalte, at skal man ændre i aftalerne, må man være enige, ellers må man tage, hvad der er aftalt. Sådan foregår det - en politisk aftale binder. Hvis politiske aftaler ikke er mere værd, er der ingen grund til at have dem. Så må vi afgøre sagerne med almindeligt flertal,” siger han.

Intet samarbejde mellem rød og blå

Socialdemokraterne, Enhedslisten, SF og Gert Larsen, der er løsgænger, skriver i en fælles pressemeddelelse, at det virker som om, at B, O og V reelt ikke ønsker at samarbejde, med mindre de kan bestemme det hele. 

”Deres udmeldinger står ikke til troende, når det kommer til stykket. Fx blev der ved Planseminaret i 2018 givet udtryk fra blå bloks side, at det nu var nødvendigt med et løft til Folkeskolen. Men alt dette var forsvundet som dug for solen, da vi kom frem til den konkrete budgetforhandling. Den konkrete budgetforhandling er et kernepunkt i samarbejdet. Og den proces er stramt styret af borgmesteren. Ved den seneste budgetforhandling synes vi dog, der var positive takter i retning af samarbejde. Det virkede dog ikke som om at B, O og V var synderligt begejstrede for den enighed, som det fælles budget var udtryk for,” skriver de i pressemeddelelsen. 

Martin Damm skriver ydermere, på vegne af DF, Radikale og Venstre, i sit brev til Kommunalbestyrelsesmedlemmerne, at det er usikkert, om der bliver en forhandling om budgettet. "Flertalsgruppen er nødt til at genoverveje, om budgetprocessen giver mening, hvis vi alligevel ikke kan lave en aftale, der overholdes,” står der.

Det har desværre ikke været muligt at få fat i Gunver Jensen (S), og få en kommentar.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0