AnnonceLuk annonce
Samarbejde skal skabe tryghed 

05-10-2020

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

I den seneste tid har borgerne i Tømmerup oplevet, at grupper af unge har skabt utryghed og tillige udøvet hærværk flere steder i området. Men det skal slutte, og derfor har Tømmerup Fri – og Efterskole, Tømmeruphallen, Tømmerup Skole samt BMX-Klubben indgået en aftale med Team Safety, der nu har området under skærpet opsyn.

Grupper af unge mennesker har medvirket til utryghed blandt borgerne i Tømmerup, ligesom de har begået hærværk på blandt andet Tømmerup Fri – og Efterskole, Tømmerup Skole samt i området omkring BMX-banen og Tømmeruphallen. Det har stået på i en periode nu, og derfor står man nu sammen i en indsats, der skal lægge en dæmper på hærværk og ”fester” på de respektive områder. I samarbejde med Team Safety har Tømmerup Fri – og Efterskole, Tømmeruphallen, Tømmerup Skole samt BMX-Klubben nemlig indgået en aftale, der betyder skærpet opsyn med de nævnte bygninger og områder. 

Samarbejde skal stoppe hærværk

Primært i weekenderne samles en gruppe af unge mennesker i området, og det er desværre ofte ensbetydende med smadrede flasker, ødelagte ting og graffiti på bygninger og andre steder. BMX-klubben har opdaget at der, ved flere lejligheder, har været mennesker på området, der har brugt BMX-banen med cykler, der løftes over hegnet, og som ikke er beregnet til den slags banekørsel. 

”Som udgangspunkt er de fleste områder offentlige tilgængelige, og man må gerne bruge og benytte områderne. Dog har vi, i den seneste tid, oplevet, at de der benytter vores områder ikke har kunne finde ud af at behandle vores ting/bygninger ordentligt. Vi oplever blandt andet at nedløbsrør bliver sparket løs, vi har fået smadret et bålfad, der er brændt og tegnet på vores nye bord-bænkesæt og der ligger smadrede flasker i græsset. Noget lignende er gældende på de andre matrikler, og nu er vi gået sammen med Team Safety for, at sætte en stopper for den adfærd,” siger skoleleder på Tømmerup Skole, Jimmy Sørensen.

Jimmy Sørensen fortæller endvidere, at de bruger unødigt mange penge på at reparere og rydde op efter disse grupper af unge mennesker, og han mener derfor, at det er en rigtig god idé, at man har indgået en aftale med Team Safety, der allerede nu holder området under skærpet opsyn.

Samme billede af unge mennesker der har svært ved at behandle ting ordentligt og rydde op efter sig, gør sig gældende hos de andre tre partnere i aftalen. Også her oplever man at der bliver udøvet hærværk. I BMX-klubben er formand Per Bille dybt bekymret for, at nogle kan komme alvorligt til skade, hvis de færdes på området på cykler, der ikke er beregnet til BMX-kørsel. Derudover ødelægger en almindelig cykle underlaget, og derved skal klubben bruge penge på at reparere banen

På Tømmerup Fri – og Efterskole oplever forstander Jens Bold samme tendens. Grupper af unge mennesker færdes på området og også her opleves hærværk på shelter, bord-bænkesæt og andre ting. 

Et signal om at opføre sig ordentligt

Halinspektør for Tømmeruphallen, Jack Nielsen, er ligeledes med i samarbejdet. Indtil videre har han ikke oplevet de store udfordringer, men ønsker at indgå i aftalen som et tydeligt signal til området og områdets beboere. 

”Vi er et godt og trygt fællesskab i Tømmerup, og det skal vi blive ved med at være,” siger Jack Nielsen, der oplever frustration og vrede fra områdets beboere, over den adfærd visse grupper af unge mennesker udviser. 

Både skolerne, hallen og BMX-Klubben har en stram økonomi, og at man nu skal ud og finde penge til at sikre områder og ejendom bevirker, at disse penge skal tages andre steder fra. 

”Det er bestemt ikke noget, vi ønsker, men med den seneste tids oplevelser, er vi nødsaget til at stå sammen, og se om vi kan få stoppet denne adfærd og disse grupper af unge mennesker,” siger Jack Nielsen.

Opfordring til forældre

Både Jens Boldt, Jimmy Sørensen, Per Bille og Jack Nielsen opfordrer alle forældre i området til at tage en snak med deres barn/børn om, hvordan man færdes og opfører sig, når man er ude med venner. Samtidig opfordres forældrene til at være mere opmærksom på, hvor en barn opholder sig og med hvem. 

”Tømmerup er et fantastisk område med masser af ildsjæle og gode mennesker, der knokler for at Tømmerup – Spangsbro – Kåstrup og Andaks er et godt og trygt sted at bo og færdes. Vi har så meget at byde på i vores lille lokalsamfund, og det skal ikke ødelægges på grund af en gruppe unge, der ikke kan opføre sig ordentligt,” slutter Jimmy Sørensen. 


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0