AnnonceLuk annonce
SF vil have borgerrådgiver tilbage i kommunen

01-12-2020

kontakt@tv-kalundborg.dk

SF vil have borgerrådgivere i alle kommuner grundet for mange fejl i handicapsager.

SF går til finanslovsforhandlingerne med forslag om, at alle kommuner får en borgerrådgiver. Det skal styrke retssikkerheden for blandt andre borgere med handicap. Omkring hver 2. kommune i landet har en borgerrådgiver, men i Vestsjælland har stort set alle kommuner en borgerrådgiver på nær Kalundborg. I Kalundborg Kommune er funktionen blevet sparet væk tilbage i 2010.

”Der er nu gået snart 10 år, siden man afskaffede en god funktion, som aldrig rigtigt kom i gang. Borgerrådgiveren nåede kun at være i gang i 3 år, før man sparede ham væk. Alle vores nabokommuner har borgerrådgiver funktioner og er godt tilfredse - og på tænketanken Justitias “Retssikkerhedens danmarkskort”, er Kalundborg én af de mørke pletter med en omgørelsesprocent over 39 på klager over kommunens sagsbehandling på social- og beskæftigelsesområdet. Jeg får desuden selv som medlem af Børn- og Familieudvalget henvendelser fra kriseramte børnefamilier, hvor situationen er gået i hårdknude i forhold til samarbejdet med kommunen. Disse familier SKAL vi hjælpe bedre - og her ser jeg en uafhængig borgerrådgiver, som en vigtig del af den samlede pakke,” siger Thomas Malthesen Hiorth, medlem af kommunalbestyrelsen for SF. 

Ifølge Thomas Maltesen Hiorth  var der, sidste år, fejl i næsten hver anden handicapsag, som Ankestyrelsen behandlede. Han mener, at borgerrådgiver kan være med til at skabe en bedre dialog mellem borger og kommune, og at en sådan ville kunne bremse nogle sager, inden de udvikler sig til en langvarig sag i klagesystemet.

En borgerrådgiver er en slags uafhængig kommunal ombudsmand, som kan forebygge fejl og mangler i sagsbehandlingen. De kan vejleder og rådgiver borgere, der har svært ved selv at varetage deres egne interesser og retssikkerhed. Det kan for eksempel være at oversætte det kommunale sprog til mere mundret dansk, eller hjælp med at rette henvendelse de rigtige steder. 

I 42 pct. af alle voksenhandicapsager, som Ankestyrelsen sidste år behandlede, nåede styrelsen frem til, at den kommunale afgørelse skulle ændres eller afgøres på ny. Sagerne handler blandt andet om tilskud og personlig assistance.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0