AnnonceLuk annonce
Rygeforbud uden demokratisk beslutning.

30-04-2020

Læserbrev:

Rygeforbud uden demokratisk beslutning.

Rygning forbydes i Kalundborg kommune fra 1. August uden hensynstagen til høringssvar og politisk debat.

April kommunalbestyrelsesmøde blev oplevet hvor demokratiet ikke blev anvendt.

Hvor blev processen med inddragelsen af høringssvarene af i forhold til en evt. beslutning om rygeforbud i arbejdstiden af?

Der indkom 38 høringssvar, som blev præsenteret for Hovedudvalget 3. februar 2020.

Det undrer os i denne her sag, at man har en høring, hvor en masse mennesker yder en indsats for at svare på høringen.

Alle Med udvalg på kommunens arbejdspladser har aktivt debatteret og nedskrevet deres høringssvar.

Med udvalgenes formål er medindflydelse, medbestemmelse og med ansvar.

Der lyttes desværre ikke til dem man er uenige med.

Allerede Den 27. januar 2020 besluttede direktionen, at rygestoppet i givet fald indføres som en administrativ ledelsesbeslutning med efterfølgende orientering på det politiske niveau.

Det sker så en uge før høringssvarene blev præsenteret.

Det besluttede rygeforbud sker fra 1 /8 på alle kommunens arbejdspladser. Der må heller ikke ryges i egne biler, i hjemmet, inde og udenfor matriklerne.

Endvidere er der indført forbud mod brug af snus.

Hvordan vil man tjekke om det er lakrids eller snus?

Peter Jacobsen havde inden mødet udtalt, at vi politikere fortsat havde mulighed for at hive i nødbremsen.

Hvor blev den nødbremse af?

Nødbremsen blev trukket, men kunne ikke bruges, da punktet på kommunalbestyrelsesmødet var blevet ændret til en orienterings sag og ikke som tidligere lagt op til, en politisk beslutning!

Desværre var der ikke nogen lydhørhed, med mulighed for at ændre i de vedtagne strikse regler om totalt rygeforbud.

Vi støtter selvfølgelig op om regeringens beslutning om rygepolitik.

Alle ved at rygning ikke er sundt og er helbreds skadeligt.

Årsagen til indførelsen af restriktionerne er alt for mange (40 pr. dag) starter med at ryge. Disse foranstaltninger er foretaget af regeringen.

Det er fornuftigt at gemme tobakken væk fra hylderne, hæve prisen på tobakken, stoppe rygning ved børn og unge institutioner.

Det der er hoved sigtet og formålet er ikke at få nye unge rygere.

Politisk er det godt nok besluttet i ca. halvdelen af kommunerne, men hvorfor skulle vi ikke i Kalundborg kommune turde prøve at indføre rygeregler med en anden løsning hvor der aftales minimal aftalt rygning og kun i en pause.?

Der savnes respekt for de voksne mennesker, som nu en gang er rygere og som selv burde have ret til at beslutte at rygning bør begrænses mest muligt.

Når man indfører røgfri arbejdstid, skal man gøre det på en smidig måde, i respekt for rygerne ude på den enkelte arbejdsplads.

Hvor er smidigheden og respekten ved nu at sige “ Stop / Forbudt “?

Hvor svært kan det være at fortsætte med denne enkle aftale, og dermed udvise mere respekt, hvor der må ryges på et anvist ikke synligt sted?

Og med ret til rygning kun en gang i en pause på en 8 timers arbejdsdag.

Vi ved at nikotinen for den enkelte er den bedste ven og den værste fjende.

Det er ikke let for dem, der er afhængige blot at stoppe med denne afhængighed.

Det gør netop en kæmpe forskel, at man selv kommer til den overbevisning at stoppe og dermed selv tager den beslutning.

Det er ikke motiverende at opleve det som forbud, da det opleves som meget overformynderisk.

Skal den enkelte ryger nu føle sig som en forbryder?

Skal ledelsestiden nu bruges på at lege politi betjent.?

Skal kolleger opleves som stikkere?

Skal vi fremover ansætte ikke rygere, frem for rygere?

Hvorfor så ikke i stedet fortsat tilbyde rygestop kurser uden totalt forbud.?

Kalundborg kommunes værdier lyder på, at vi skal efterleve respekt og tillid.

Vi må hermed komme frem med det der ikke kunne protokolleres i forhold til vores synspunkter.

Og det handler om vi ikke kan gå ind for forbudspolitik, hvor der ikke tages hensyn ved at respektere retten til selvbestemmelse.

Aase Due, Socialdemokrat

Niels Erik Sørensen, venstre


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0