AnnonceLuk annonce
Ros for at oprette et korps af bypedeller

11-12-2020

Bypedellerne på arbejde i havneparken. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Et samarbejde mellem handels- og erhvervsforeningerne i Høng, Gørlev og Kalundborg, Kalundborgegnens Erhvervsråd og formand for Teknik og Miljøudvalget, Jakob Beck Jensen, om, at oprette et korps af bypedeller, får nu ros fra handelstandsforeningerne i hele kommunen.

For at kommunens bymidter skal være spændende og attraktive for borgere og turister at komme i, er det vigtigt, at de fremstår ordentlige og ryddelige og som et rart sted at opholde sig.

Manglende affaldstømning, oprydning og ukrudt i bymidterne i Gørlev, Høng og Kalundborg havde tidligere givet anledning til kritik fra de lokale handelsstandsforeninger. En kritik som blev taget op på et fællesmøde, arrangeret af Kalundborgegnens Erhvervsråd, mellem handelsstandsforeningerne og Jakob Beck Jensen, formand for Teknik og Miljøudvalget.

Kommunen tog kritikken til efterretning og startede et initiativ med "bypedeller", som påtager sig opgaven med oprydning, affaldstømning osv.

På det nyligt sluttede opfølgningsmøde, kunne handelsstandsforeningerne enstemmigt kvittere for en markant forbedring. Særdeles i den nye havnepark, har det været en stor opgave at løfte, med de mange besøgende.

Der var derfor stor ros til kommunens bypedeller, for at have taget denne opgave til sig og skabt et rigtigt godt resultat.

Det er borgere fra det beskyttede værksted på Stejlhøjhus, Bo & Aktivitet, i Kalundborg, som udfører jobbet som bypedeller.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0