AnnonceLuk annonce
Rema 1000 vil opføre supermarked i rundkørsel

29-12-2020

Rema 1000 vil opføre et helt nyt supermarked samt en ny bygning til tre eksisterende butikker, helt ud til rundkørslen på Gørlev Landevej.

Af Jens Nielsen

Rema Etablering A/S ønsker at opføre et helt ny Rema 1000 supermarked i Gørlev, med placering helt ud til rundkørslen på Gørlev Landevej. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til ansøgningen på deres møde d. 7. januar.

Rema Etablering A/S skriver i en ansøgning til Kalundborg Kommune, at den nuværende dagligvarebutik på Algade 31 i Gørlev ikke længere er tidssvarende eller opfylder den standard man ønsker at tilbyde kunder og personale. Butikken er på 700 m2 og har ringe udvidelses- og udviklingsmuligheder. Derfor ønsker man at opføre en ny butik på Kirkevangen 29 m.fl. - ved rundkørslen til hovedlandevejen Kalundborg-Slagelse og Helsingevej - i kombination med en større udvalgsvareforretning, der vil erstatte den nuværende butiksejendom på adressen.

Projektet omfatter et grundareal på ca. 8.800 m2, hvor der i dag findes tre boliger og én erhvervsbygning med butikkerne Punkt1, Lysmesteren og Expert, der således forudsættes nedrevet.

Projektet som Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, indeholder en Rema 1000 dagligvarebutik på 1.200 m2 og butiksareal til tre udvalgsvarebutikker på i alt 1.000 m2 (herunder de eksisterende tre butikker) samt parkeringsareal med 110 P- pladser.

Rema Etablering A/S ønsker at opføre butiksfaciliteter ved rundkørslen til hovedlandevejen Kalundborg-Slagelse og Helsingevej, Kirkevangen 27, 29 og 29A samt del af Gørlev Landevej 5.

Den ansøgte placering af projektet ligger uden for den nuværende afgræsning i kommuneplanen af Gørlev bymidte. Projektudvikleren anmoder derfor kommunen om at igangsætte udarbejdelsen af et nyt plangrundlag med kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagen lægger op til udvalgets beslutning, om ansøgningen skal imødekommes ved at igangsætte en planproces, men Kalundborg Kommunes administration indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes, men det er er altså op til udvalget og træffe den endelige afgørelse.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0