AnnonceLuk annonce
Regionsrådet har vedtaget budget for 2019

25-09-2018

Partierne bag budgetaftalen, fra venstre, Jan Hendeliowitz (A), Christian Wedell-Neergaard (C), Anne Møller Ronex (B), Regionsrådsformand Heino Knudsen (A), Tina Boel (F), Jacob Jensen (V), Peter Jacobsen (O), Gitte Simoni (O), Kirsten Devantier (V), Egon Bo (I)​​​.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Et bredt flertal i Regionsrådet har vedtaget næste års budget for Region Sjælland på 19,4 milliarder kroner. Ifølge Regionsrådet er der tale om et stramt budget, der kommer til at kræve hårde prioriteringer.

Med bred opbakning, fra syv ud af otte partier i Regionsrådet, er næste års budget for Region Sjælland på plads. Ifølge regionsrådsformand Heino Knudsen, har Regionsrådet dog haft en vanskelig opgave med budgettet på 19,4 milliarder kr.

”Regionens økonomi er i disse år under hårdt pres. Vi lever alle sammen længere, og vi behandler stadig flere borgere for mere komplicerede sygdomme. Det gør vi blandt andet også med ny dyr sygehusmedicin. Det er naturligvis godt, for vi skal tilbyde det bedste af det bedste til vores borgere, som er blevet patienter i vores sundhedsvæsen. Men det udfordrer også vores økonomi,” siger han.

Regionsrådsformanden mener, at Regionsrådet - med budgettet - har skabt et godt fundament for de kommende fire år med en økonomisk udviklingsplan. Han fortæller, at udviklingsplanen tager afsæt i en ny langsigtet strategi for Region Sjælland, som alle partierne i Regionsrådet blev enige om i foråret. Regionsrådet vil blandt andet styrke det nære sundhedsvæsen ved at flytte flere sundhedsopgaver tættere på borgerne og tage udgangspunkt i deres behov.

”Et centralt, overordnet mål er, at flere patienter skal ud af sygehusene og behandles i nære sundhedstilbud. Det skal skabe større tryghed for borgerne. Men det skal også bidrage til at aflaste de hårdt pressede sygehuse. For eksempel gennem færre ambulante kontroller,”siger Heino Knudsen.

Penge til psykiatrien
Antallet af patienter med behov for behandling i psykiatrien er støt stigende. I næste års budget holdes psykiatrien fri af en rammebesparelse på 11 mio. kr., og derudover tilføres nye penge med i alt 30 mio. kr.

”Det er vigtigt, at der nu bliver tilført midler til Psykiatrien. Der skal være større tilgængelighed, nærhed, og sammenhæng i de psykiatriske behandlingstilbud. Og vi skal have et bedre samarbejde mellem sygehusene, kommunerne og Psykiatrien. Den indsats er der nu skabt gode rammer for,” siger Heino Knudsen.

Flere medicinske patienter
Det medicinske område tilføres ligeledes ressourcer med det nye budget. De medicinske afdelinger på sygehusene i Region Sjælland holdes fri for en rammebesparelse på 9 mio. kr., og tilføres godt 11 mio. kr.

Alle fem regioner i Danmark har oplevet en massiv stigning i antallet af patienter med behov for indlæggelse på medicinske afdelinger. Stigningen er ofte sæsonbestemt.

”Der bliver med budgettet igangsat en række initiativer inden for det nære sundhedsvæsen, som skal være med til at mindske antallet af patienter på de medicinske afdelinger. Med budgetaftalen mener vi, at vi er godt på vej med en langsigtet løsning for det medicinske område,” siger Heino Knudsen.

Flere senge til Holbæk Sygehus

Der har også været særlig fokus på Holbæk og Nykøbing Falster Sygehus. I investeringsplanen er bl.a. en udvidelse med 18 senge på Holbæk Sygehus.

Bag budgettet for 2019 står Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Enhedslisten har ikke tilsluttet sig budgettet. Dermed er der tale om et budget med opbakning fra 38 af Regionsrådets 41 medlemmer.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0