AnnonceLuk annonce
Radikale: Flere pædagoger

07-01-2017

Foto: Fra venstre: Morten Østergaard, Ole Glahn, Anna Mee Allerslev og Jeppe Hedegaard Sørensen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Det Radikale Venstre vil have flere pædagoger i hele landet. I Kalundborg drejer det sig om 32 flere fordelt ud over kommunens daginstitutioner. Vi vil simpelthen have indført minimums normeringer:

”Noget af det vigtigste for os mennesker er, at vi tror på os selv og har tillid til hinanden. Det hele begynder, mens vi er børn. Det er for sent at vente, til tingene er gået galt. Vi lærer de vigtigste ting i vores liv i løbet af de første måneder og år, og derfor skal vi sætte tidligt ind for at kunne give alle børn muligheden for at vælge deres fremtid, uanset hvor de kommer fra. Vi har nogle af verdens bedste dagtilbud i Danmark, men det er stadig sådan, at børn af ufaglærte og drenge trives dårligere, har et dårligere forhold til de voksne og lærer mindre. Vi SKAL lykkes med at se, høre og forstå alle børn. Det kræver nærværende voksne, og at der er nok af dem,” siger Jeppe Hedegaard (R), der er medlem af kommunalbestyrelsen i Kalundborg.

Derfor vil Det Radikale Venstre satse massivt på små børns muligheder. De vil gøre dagplejere, pædagoger, assistenter, medhjælpere og ledere dygtigere til at være nærværende og nysgerrige med børnene, samtidig med at der skal være voksne nok til at kunne fordybe sig sammen med børnene.

De vil i løbet af de næste fire år bruge 1 mia. kr. til kompetenceløft af dagplejere og det pædagogiske personale i danske daginstitutioner, samtidig med at de år for år vil give kommunerne penge til at ansætte flere pædagoger, sådan at der mindst er to pædagoger og en medhjælper til 10 vuggestuebørn eller 19 børnehavebørn. Det svarer til 4.500 flere pædagoger.

”Vi synes, der mindst skal være to pædagoger og en medhjælper til 10 vuggestuebørn eller 19 børnehavebørn, fordi det er svært at være nærværende med børn i små grupper, når der ikke er nogle voksne. Men det giver kun mening at lave et krav, når vi har en aftale om alle pengene til både hænder og efteruddannelse. Hvis man ikke afsætter alle pengene, men bare indfører et krav til normeringerne, går det ud over børnene (færre uddannede pædagoger, mindre efteruddannelse mv.). Vi synes, det er vigtigt, at kravet bliver på kommuneniveau, sådan så man i kommunen kan vælge særligt at prioritere bestemte institutioner,” skriver Det Radikale Venstre i en pressemeddelelse.

Ligesom de skriver, at kommuner, der allerede har en god nominering også får en bedre normering ved at ansætte flere pædagoger for at få pengene. Med mindre de siger nej tak til pengene (inspireret af modellen med de 500 mio. kr. årligt, vi afsatte på finansloven i SR-regeringen).

”Kommunerne skal have pengene ud fra børnetallet, fordi vi dermed dels undgår særligt at belønne de kommuner, som gør det skidt, dels kommer ud over, at normeringsopgørelsen (meget beklageligt) endnu ikke er til at stole på. Vi holder ministeren i ørerne for at få en retvisende opgørelse i løbet af foråret,” skriver de også.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0